Sieć dla Mazowsza

Tomasz Gołąb

publikacja 21.11.2012 20:15

Internet ma dotrzeć pod strzechy, zwłaszcza na obszarach do tej pory uznawanych za wykluczone cyfrowo, tzn. tam gdzie nie opłacało się firmom kłaść szybkich sieci. Światłowód ma ułatwić dostęp do internetu, usług multimedialnych i monitoringu.

Sieć dla Mazowsza Komisja Europejska dała zielone światło i pieniądze na budowę szybkich sieci światłowodowych Tomasz Gołąb/GN

W związku z pozytywną decyzją Komisji Europejskiej, Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. rozpoczyna realizację kluczowego projektu samorządu województwa mazowieckiego, który zakłada wybudowanie sieci światłowodowej uzupełniającej istniejącą infrastrukturę teleinformatyczną. Do 2014 r. powstaną 42 węzły szkieletowe, 4 węzły techniczne, 308 węzłów dystrybucyjnych i blisko 3700 kilometrów sieci światłowodowej, która poprawi konkurencyjność rynku internetu szerokopasmowego na Mazowszu poprzez zwiększenie liczby operatorów świadczących swoje usługi na rynku hurtowym. Dzięki temu szybszy i łatwiejszy ma być dostęp do usług  dostępu do sieci, usług multimedialnych czy monitoringu, zwłaszcza na obszarach do tej pory wykluczonych cyfrowo. Dzięki projektowi Internet Dla Mazowsza, poza światłowodową siecią szkieletowo-dystrybucyjną, powstanie sieć dostępowa NGA-FTTB (Next Generation Access - Fiber To The Building) w 33 miejscowościach. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013.