Wierzymy coraz głębiej

Tomasz Gołąb

publikacja 14.03.2013 16:46

W stosunku do 1991 r. dwukrotnie wzrosła liczba osób, które określają się jako głęboko wierzące. Tak ocenia siebie dziś 20 proc. badanych. Jako niewierzący deklaruje się 2,9 proc. polskiego społeczeństwa.

Wierzymy coraz głębiej Tomasz Gołąb/GN

Dane o religijności Polaków przedstawiono podczas konferencji zorganizowanej przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego, podsumowującej postawy wobec wiary w ciągu 20 lat od transformacji ustrojowej. Pierwsze ogólnopolskie badanie religijności ISKK przeprowadził w 1991 r. przy współudziale GUS na dużej próbie badawczej gospodarstw domowych liczącej 5032 osoby. Kolejne badania przeprowadzono w 1998, 2002 i 2012 roku. W 2012 roku próba badawcza liczyła 1300 osób.

Z przekrojowych analiz wynika, że znaczenie wiary religijnej w życiu Polaków jest przez nich samych silniej podkreślane w roku 2012 niż w roku 1991.

- Przeczy to lansowanej tezie o laicyzacji polskiego społeczeństwa – podkreśla ks. prof. Janusz Mariański SAC z Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego. - Wydaje się, że katolicka Polska dopiero po dwóch dekadach transformacji ustrojowej i społeczno-kulturowej, po wejściu do Unii Europejskiej, zaczyna w sposób bardziej wyraźny zmagać się z wyzwaniami postchrześcijańskiej czy postsekularnej Europy – dodaje socjolog.

W latach 1991-2002 można mówić o pewnej stabilizacji praktyk wśród polskich katolików, z kolei w latach 2002-2012 odnotowano spadek zaangażowania. Niepokojące jest zmniejszanie się udziału najmłodszych roczników badanych w praktykach religijnych, co może być zapowiedzią długotrwałego spadku religijności w całym społeczeństwie.
Coraz powszechniejsze staje się przyzwolenie na seks przed ślubem czy stosowanie środków antykoncepcyjnych. Ale jednocześnie rośnie akceptacja nauczania Kościoła odnośnie aborcji i eutanazji. Rodzina i wiara to wartości wciąż najważniejsze dla Polaków. Coraz większą aprobatę zyskuje także parafialna pomoc charytatywna.