Redaktor wydania

Agata Ślusarczyk

|

Gość Warszawski 21/2013

publikacja 23.05.2013 00:00

Unika kontaktu z dziennikarzami. Chce, by zamiast o niej mówić o tym, że problemy sieroctwa można rozwiązać.

Po wielu namowach Maria Bramska, założycielka pierwszego Katolickiego Ośrodka Adopcyjnego, zgodziła się opowiedzieć nam o swoim życiu, modlitwie i impulsie, jaki do tworzenia podobnych ośrodków dał jej Jan Paweł II (ss. IV–V). W tym numerze zachęcamy także do udziału w VIII Marszu dla Życia i VI Dniu Dziękczynienia, któremu w tym roku będzie patronował św. Andrzej Bobola.