Czuwajcie z Nim!

jjw

|

Gość Warszawski 23/2013

publikacja 06.06.2013 00:00

W bazylice katedralnej św. Michała Archanioła i św. Floriana sześciu diakonów przyjęło święcenia prezbiteratu.

Abp Henryk Hoser symbolicznie przekazał na ręce nowych kapłanów wino w kielichu i chleb przygotowany do Mszy św. Abp Henryk Hoser symbolicznie przekazał na ręce nowych kapłanów wino w kielichu i chleb przygotowany do Mszy św.
Joanna jureczko-wilk

Nowymi kapłanami diecezji warszawsko-praskiej zostali: Krystian Mateusz Czerski, Jacek Domański, Piotr Połomski, Piotr Protaś, Zbigniew Sapiejewski, Marcin Kamil Skolasiński. Czterech z nich pochodzi z praskiej diecezji, dwóch z Podlasia. Na uroczystość do praskiej katedry 1 czerwca przybyli m.in. wykładowcy seminarium, proboszczowie prezbiterów oraz ich rodziny i przyjaciele.

Przed udzieleniem święceń, w homilii abp Henryk Hoser SAC przypomniał, że sakrament kapłaństwa nierozerwalnie wiąże się z trudami i cierpieniem, jakich doświadczał również Jezus Chrystus. Zauważył, że także w życiu kapłana zdarzają się chwile strachu, lęków, obawa, że nałożone na niego zadanie jest zbyt trudne, przerasta jego możliwości. – W każdym momencie kapłańskiego cierpienia trzeba wejść w modlitwę Jezusa w Ogrójcu i wołać do Boga Ojca – mówił praski ordynariusz. – Widząc cierpienie świata, naszych braci i sióstr, do których jesteśmy posłani, nie możemy zachować się, jak wówczas Piotr, Jan i Jakub i pogrążyć się we śnie. Musimy czuwać i modlić się, aby nie ulec pokusie dezercji, uniknięcia tego, co jest nam przeznaczone.