W Warszawie wciąż za mało tego daru

Tomasz Gołąb

publikacja 14.06.2013 15:26

14 czerwca to Światowy Dzień Honorowych Dawców Krwi. To jedyny lek, którego nie można wyprodukować w laboratorium. W Warszawie krew oddaje ponad 47 tys. osób.

W Warszawie wciąż za mało tego daru Ambulans do pobierania krwi jest częstym gościem na warszawskich ulicach Tomasz Gołąb /GN

– Honorowe krwiodawstwo to poświęcenie i oddanie siebie innym. Bardziej czytelne i wymowne niż jakikolwiek inny czyn miłosierdzia. Ofiarowanie cząstki krwi drugiemu człowiekowi, by ratować jego zdrowie i życie, to wielki dar – tłumaczy ks. płk Zenon Surma, duszpasterz Honorowych Dawców Krwi. 

Dawcą krwi może być zdrowa osoba w wieku od 18 do 65 lat, posiadająca dokument ze zdjęciem, adresem i numerem PESEL. Oddawanie krwi jest całkowicie bezpieczne, nie ma negatywnego wpływu na stan zdrowia dawcy i odbywa się pod okiem wykwalifikowanego personelu. Jest to także okazja do skontrolowania własnego stanu zdrowia, ponieważ oddawanie krwi poprzedzone jest badaniem i daje cenną możliwość dowiedzenia się, jaką grupę krwi posiadamy. Samo pobranie trwa zaledwie 5–8 minut, natomiast z powodu niezbędnych formalności i badania kwalifikacyjnego na udział w akcji należy zarezerwować ok. 1 godziny.

Honorowym Dawcą Krwi zostają kobiety po oddaniu 5, a mężczyźni po 6 litrów. Przysługuje im wiele przywilejów i ulg. Przed oddaniem krwi należy:

  • spożyć lekkostrawny posiłek;
  • w ciągu doby poprzedzającej zabieg wypić ok. 2 litrów płynów;
  • ograniczyć palenie papierosów;
  • być wyspanym.

Aktualny stan zasobów krwi Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa jest niski, zwłaszcza jeśli chodzi o grupę krwi o współczynniku Rh(-). Można go śledzić na stronie www.rckik-warszawa.pl.

Oto film promujący honorowe dawstwo krwi:

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie cz.1
RCKiKwarszawa