Pomagać profesjonalnie

jjw/KAI

publikacja 06.09.2013 18:24

Podyplomowe studia liderów wolontariatu otwiera w nowym roku akademickim Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie i Caritas Polska.

Pomoc wolontariuszy musi być fachowo zorganizowana Pomoc wolontariuszy musi być fachowo zorganizowana
Joanna Jureczko-Wilk /GN

Już od października pierwsi studenci będą uczyli się między innymi: marketingu, prawa, katolickiej nauki społecznej i praktycznej wiedzy nt. różnego rodzaju pomocy indywidualnej i środowiskowej.

Wolontariat dzisiaj na całym świecie jest wspierany przez państwo, ponieważ jest to bogactwo kraju. - Zachęcam kandydatów, którzy chcieliby się zapisać na takie studium. Ogromne zadania czekają na takiego lidera wolontariatu – mówi ks. Marian Subocz, dyrektor Caritas Polska.

- Potrzebni są ludzie przygotowani, dlatego Papieski Wydział Teologiczny, wychodząc naprzeciw tym potrzebom, otwiera roczne studia podyplomowe – dodaje ks. Krzysztof Pawlina, rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie.

Studia podyplomowe adresowane są do osób z wykształceniem wyższym, które chcą nabyć kwalifikacje koordynatora wolontariatu działającego w ramach organizacji pozarządowych, placówek opiekuńczych i placówek Caritas. Nauka potrwa dwa semestry, złożą się na nią 192 godziny teorii i 60 godzin praktyki. Edukacja będzie realizowana w trybie wykładów, ćwiczeń oraz metod aktywizujących – dyskusji i warsztatów. Zajęcia będą się odbywały w siedzibie Caritas Polska.

Informacje dotyczące nowego kierunku studiów podyplomowych można znaleźć na stronie internetowej: http:// www.pwtw.pl/nowa-oferta-edukacyjna/podyplomowe-studia-liderow-wolontariatu/.