Rycerze zawierzyli swojej Hetmance

mm

publikacja 08.10.2013 11:49

Rycerze Jana Pawła II zawierzyli się Matce Bożej Zwycięskiej. Była to najważniejsza uroczystość maryjna w tym świeckim zakonie.

Rycerze zawierzyli swojej Hetmance Rycerze Jana Pawła II w swoich strojach Jakub Szymczuk /GN

Mszę św. w konkatedrze diecezji warszawsko-praskiej, sanktuarium Matki Bożej Zwycięskiej, odprawił abp Henryk Hoser. W homilii, przed którą czytany był początek księgi Jonasza i przypowieść o miłosiernym Samarytaninie, hierarcha mówił o proroku uciekającym od swojej misji. Przypomniał, że Niniwa, do której miał pójść Jonasz, przyjęła postępowanie niezgodne z prawem Bożym.

- Niniwa przypomina tego człowieka leżącego przy drodze z Ewangelii - mówił abp Hoser. Jego zdaniem, to wielka alegoria dzisiejszych społeczności. - Nie chodzi tylko o najbiedniejszych w podstawowym znaczeniu: bezdomnych, głodnych, bez środków do życia. Chodzi też o społeczeństwa chore wewnętrznie. Na objawy choroby wskazują statystyki. Wzrasta liczba samobójstw, w tym wśród ludzi młodych, wzrasta liczba rozwodów, świat toczy plaga aborcji, rocznie na świecie zabija się 60 mln nienarodzonych dzieci - tłumaczył biskup warszawsko-praski. Podkreślał, że potrzebni są prorocy, którzy pójdą do takich miast i będą wzywać do nawrócenia. W tym kontekście wskazywał na dwa obrazy Maryi: Matkę Bożą Zwycięską i Najświętszą Maryję Pannę Różańcową wspominaną w Kościele właśnie 7 października.

Abp Hoser zwrócił się też wprost do Rycerzy Jana Pawła II, wskazując im, że ze względu na ich duchowość, rycerskość mają taką samą misję jak Jonasz. Na zakończenie Eucharystii generał zakonu Rycerzy Jana Pawła II Krzysztof Wąsowski odczytał akt zawierzenia ich wspólnoty Matce Bożej Zwycięskiej.

Poszczególne fragmenty tego aktu wskazywały na regułę, jaką kierują się rycerze zrzeszeni w Zakonie Jana Pawła II. To katolickie stowarzyszenie publiczne wiernych, które formalnie powstało na mocy dekretu abp. Henryka Hosera 2 kwietnia 2012 r. Wówczas też została zatwierdzona jego reguła i ustanowiono Kapelana Zakonu. Zakon Rycerzy Jana Pawła II to w rzeczywistości program formacyjny dla mężczyzn, katolików świeckich. Jak czytamy w regule stowarzyszenia, „jest swoistym wotum wdzięczności za dar beatyfikacji Ojca Świętego Jana Pawła II”.

Celem rycerzy gromadzących się w chorągwiach, które muszą liczyć minimum sześciu braci (tak nazywani są członkowie zakonu) jest przede wszytki dążenie do świętości, obrona wartości chrześcijańskich, w tym rodziny i życia. Dalej - dbanie o rozwój patriotyzmu i miłości ojczyzny, promocja nauczania Jana Pawła II, wzajemna pomoc bratnia, wspieranie duchowieństwa. Rycerze skupiają się głównie na działalności przy parafiach. Mają kilka terminów, jak. np. Dzień Papieski czy  wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes, które Kościół obchodzi jako Światowy Dzień Chorego, gdy starają się wzmagać swoją aktywność w wydarzeniach diecezjalnych. Obecnie zakon Rycerzy Jana Pawła II liczy ok. 150 braci.