Powstańcy czasu pokoju

|

Gość Warszawski 11/2014

publikacja 13.03.2014 00:00

Wyróżniono osoby, które uratowały komuś życie, pomagają więźniom, organizują zajęcia dla niepełnosprawnych czy charytatywną pomoc.


Wśród nominowanych były także mieszkanki Warszawy Wśród nominowanych były także mieszkanki Warszawy
Agata Ślusarczyk /GN

Ceremonia wręczenia statuetki upamiętniającej Jana Rodowicza, żołnierza batalionu „Zośka”, odbyła się po raz 3. w Muzeum Powstania Warszawskiego. Nagroda przyznawana jest w dwóch kategoriach: „za całokształt dokonań i postawę życiową stanowiącą wzór do naśladowania dla młodych pokoleń” oraz za „wyjątkowy czyn”.


Wśród nominowanych do pierwszej kategorii znalazły się także mieszkanki stolicy: Anna Frołów, nauczycielka muzyki, organizatorka licznych charytatywnych akcji, oraz Elżbieta Mirska i Elżbieta Strzępkowska-Krzywik, wolontariuszki Bractwa Więziennego, którego celem jest pomoc osadzonym i ich rodzinom. Laureatami tej kategorii zostali: Marcin Sienkiewicz i Piotr Dudek, niepełnosprawni, którzy swoim zaangażowaniem w działalność Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym przekonują, że życie na wózku nie musi być tragedią. Z kolej w kategorii „wyjątkowy czyn” statuetkę otrzymał Adam Hryciuk, który uratował życie dwojga tonącym dzieciom. – Niezwykłość wszystkich tych ludzi przypomina nam, że mamy sumienie – powiedział podczas wręczenia nagród Mariusz Malec, członek kapituły konkursowej.