Redaktor wydania

Agata Ślusarczyk


|

Gość Warszawski 32/2014

publikacja 07.08.2014 00:00

Trzeba słuchać głosu powstańców, dopóki są i mają dużo do powiedzenia – mówił na cmentarzu Powstańców Warszawskich kard. Kazimierz Nycz.Kto choć raz był na powstańczych uroczystościach
pod pomnikiem Gloria Victis, wie, że słowa te są prawdziwe. Spotkania z weteranami walki o niepodległość, szczególnie te nieoficjalne, gdzieś między cmentarnymi alejkami, spokojne, to dla wielu mieszkańców swoista „terapia” dla ducha. Wystarczy chwila rozmowy z powstańcami, by doświadczyć mocy ich odwagi, siły wiary, niezłomności charakteru, prawości – czyli tego, za czym każdy z nas tęskni. Więcej o jubileuszowych obchodach piszemy
na ss. IV–V.