Kard. Nycz: Nie ulegajcie pokusie "już dość"

Agata Ślusarczyk

publikacja 20.09.2014 14:29

Mszą św. archikatedrze rozpoczęły się obchody 25-lecia istnienia Caritas AW.

Kard. Nycz: Nie ulegajcie pokusie "już dość" Msza św. z okazji jubileuszu Caritas AW Agata Ślusarczyk /Foto Gość

Mszą św. w archikatedrze św. Jana Chrzciciela rozpoczęły się obchody 25-lecia istnienia Caritas Archidiecezji Warszawskiej. Eucharystii przewodniczył kard. Kazimierz Nycz, uroczystą liturgię koncelebrowali m.in. dyrektor Caritas Polska ks. Marian Subocz, dyrektor Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego ks. Wojciech Sadłoń, przedstawiciele kurii warszawskiej, liczni proboszczowie parafii, w których działają zespoły Caritas.

We Mszy św. uczestniczyli także przedstawiciele samorządów i instytucji, z którymi współpracuje archidiecezjalna Caritas, pracownicy i wolontariusze kościelnej organizacji oraz zaproszeni goście.

Na początku uroczystości głos zabrał dyrektor warszawskiej Caritas ks. Zbigniew Zebrzuski. Powołując się na encyklikę Benedykta XVI "Deus Caritas est”, przypomniał, że Caritas chrześcijańska jest przede wszystkim odpowiedzią na to, co w konkretnej sytuacji stanowi bezpośrednią konieczność: "głodni - muszą być nasyceni, nadzy - odziani, chorzy - leczeni z nadzieją na uzdrowienie, więźniowie - odwiedzani”.

- Organizacje charytatywne Kościoła muszą zrobić wszystko, co możliwe, aby były do dyspozycji odpowiednie środki, a przede wszystkim by byli ludzie, którzy podejmą takie zadanie - powiedział.

W homilii metropolita warszawski wskazał na różnicę między działalnością charytatywną Kościoła a pomocą społeczną. - Tym, co ją odróżnia, nie umniejszając pomocy, jaką oferują samorządy, jest świadectwo spotkania z Bogiem - powiedział. Wskazał także na przykłady świętych: św. brata Alberta i matki Teresy z Kalkuty, którzy „mieli szczególny dar widzenia Chrystusa w ubogich i potrzebujących”.

Nawiązując do jubileuszu Caritas Archidiecezji Warszawskiej, kard. Nycz podkreślił, że dziś dziękujemy za "wszystkie osoby, które przez 25 lat włączały się w to wielkie dzieło charytatywne Kościoła”. Przypomniał także czasy komunizmu, kiedy Caritas mimo trudności ze strony władz prowadziła swoją działalność. - Nie zapomnijmy o tych księżach i ludziach świeckich, którzy mimo przeszkód to dzieło pełnili - powiedział.

Kard Nycz nawiązując do ewangelicznej przypowieści o Miłosiernym Samarytaninie wskazał na lekcję, jaką poprzez tę przypowieść daje nam dziś Jezus. - Liczy się konkretny człowiek. Zarówno ten leżący na ulicy i pobity, jak i ten konkretny - jeden, który pomógł, zatrzymał się. Chodzi o konkret miłości - wyjaśniał.

Zaznaczył także, że powinniśmy pomagać wszystkim, "nie patrząc na to, czy potrzebujący jest naszego wyznania. Dla Boga liczy się każdy człowiek”. Metropolita warszawski, nawiązując do przypowieści o Miłosiernym Samarytaninie przypomniał, że człowiek sprawdza się w konkretnej sytuacji - spotykając bliźniego w potrzebie.

- Obchodząc jubileusz 25-lecia Caritas, jesteśmy posłani, byśmy tak jak wielu świętych potrafili znaleźć w człowieku potrzebującym oblicze Jezusa Chrystusa - powiedział kaznodzieja. - Dzieło Caritas jest wielkie - stwierdził kard. Nycz. I jednocześnie przestrzegł pracowników i wolontariuszy tej kościelnej organizacji charytatywnej przed pokusą zadowolenia, że już jest "dużo i dobrze”, oraz prosił, by nie ulegli pokusie, że "już dość”. - Podejmujmy współpracę wewnątrzkościelną i z władzami samorządowymi i państwowymi. Pracy jest dużo - mówił i zachęcał członków parafialnych zespołów i pracowników struktur diecezjalnych także do wewnętrznej współpracy i korzystania ze wzajemnych doświadczeń.

Po Mszy św. na dziedzińcu siedziby Caritas AW przy Krakowskim Przedmieściu rozpoczęła się druga część obchodów. W programie m.in premiera filmu dokumentalnego "Daję to, co mam” w reż. Anny Brzezińskiej ukazującego aktualną działalność Caritas AW, wręczenie jubileuszowych dyplomów oraz ogłoszenie laureatów nagród HONORAT 2014. Uroczystości zakończy koncert w wykonaniu kwartetu Fuerte, tria d'Agitato i Agaty Zakrzewskiej oraz poczęstunek przygotowany przez Pierogarnię na Bednarskiej.

Caritas Archidiecezji Warszawskiej została powołana do istnienia 14 grudnia 1989 r. przez kard. Józefa Glempa. Na terenie Warszawy i okolic instytucja prowadzi m.in. zakład opiekuńczo-leczniczy dla ciężko i nieuleczalnie chorych sprawujący opiekę medyczną nad 134 pacjentami, dwa hospicja - stacjonarne i domowe - dla pacjentów w terminalnej fazie chorób nowotworowych zajmujące się rocznie ponad 400 chorymi. W trzech schroniskach przyjmuje rocznie 700 bezdomnych.

Prowadzi także stacje mobilnej, pielęgniarskiej opieki długoterminowej w domach, opiekujące się 100 pacjentami dziennie oraz świetlice socjoterapeutyczne dla 140 dzieci z rodzin najbardziej potrzebujących wsparcia wychowawczego

120 Parafialnych Zespołów Caritas zrzesza ponad 1 tys. wolontariuszy, którzy rocznie przekazują potrzebującym ponad 1 tys. ton żywności, pomagają chorym, samotnym i bezdomnym w swoich środowiskach i parafii

Caritas Archidiecezji Warszawskiej jako organizacja pożytku publicznego pozyskuje datki z 1 proc. W 2013 roku z zebrane w ten sposób środki przeznaczyła m.in. na podręczniki szkolne oraz wypoczynek dla dzieci - 158 tys. zł, 100 tys. zł na potrzeby dzieci ze świetlic, 262 tys. zł na leki, sprzęt medyczny i żywność dla ubogich.