Redaktor wydania

Tomasz Gołąb

|

Gość Warszawski 40/2014

publikacja 02.10.2014 00:00

Metro ruszyło. Na razie przewiozło Hannę Gronkiewicz-Waltz i dziennikarzy, żeby pokazać prawie gotowe stacje (poniżej).

Tego samego dnia prezydent Warszawy złożyła kwiaty pod pomnikiem bł. Władysława z Gielniowa, prosząc z innymi patrona stolicy, by wspierał miasto. Orędownictwa świętych potrzeba, bo za niecałe dwa lata przyjadą do nas uczestnicy Światowych Dni Młodzieży. Już dziś przygotowują się do tego słuchacze specjalnego kursu dla liderów na PWTW (s. III). O edukacji, tym razem tylko dla dziewcząt i żon, piszemy także w reportażu o szkołach sióstr nazaretanek (s. VI) oraz w zaproszeniu na warsztaty dla „spełnionych żon” (s. V).