Martyrologium wołyńskie

Tomasz Gołąb

|

Gość Warszawski 40/2014

publikacja 02.10.2014 00:00

Ginęli mordowani bestialsko przez nacjonalistów ukraińskich. Jak ks. Jerzy Cimiński, zasypany ziemią i kamieniami wraz z ks. Hieronimem Szczerbickim w 16-metrowej studni, albo jak ks. Karol Baran, przerżnięty piłą w drewnianym korycie. Od samych opisów śmierci duchownych na Kresach robi się słabo.

 Na wystawę składają się biogramy i zdjęcia księży, braci i sióstr zakonnych, którzy zostali zamordowani w czasie rzezi na Wołyniu w 1943 r. Na wystawę składają się biogramy i zdjęcia księży, braci i sióstr zakonnych, którzy zostali zamordowani w czasie rzezi na Wołyniu w 1943 r.
Tomasz Gołąb /Foto Gość

Do 19 października w bazylice Świętego Krzyża prezentowana jest wystawa „Niedokończone Msze Wołyńskie” poświęcona duchownym zamordowanym przez bojówkarzy OUN, banderowców i Ukraińców z dywizji SS-Galizien w czasie II wojny światowej. Nacjonaliści ukraińscy stosowali wyrafinowane tortury: ranili, obdzierali ze skóry, polewali wrzątkiem, bili pałkami, kijami, rzucali w poranionych nożami, cięli siekierami. Duchowni byli mordowani na plebaniach, wywabiani pod różnymi pretekstami, porywani po drodze, wyciągani do lasu – ginęli okrutną śmiercią. Nierzadko ofiarę życia składali wraz ze swoimi parafianami, bywało, że podczas celebracji Mszy św.

Stąd tytuł wystawy: „Niedokończone Msze Wołyńskie”. Ekspozycja, przygotowana przez Stowarzyszenie „Civitas Christiana”, jest hołdem pamięci duchownych, którzy zginęli na Kresach, dając świadectwo trwania i służby Kościołowi. Prezentowane plansze zawierają życiorysy, niektóre też zdjęcia 25 księży, zakonnic i zakonników. Większość z nich nie ma do dziś swoich grobów. Otwarcie wystawy poprzedzi wykład prof. dr. hab. Włodzimierza Osadczego z Centrum Ucrainicum KUL. Odbędzie się on 5 października o godz. 13 w bazylice Świętego Krzyża.