Święto "naszej pani"

Tomasz Gołąb

publikacja 14.10.2014 09:08

W Dzień Edukacji Narodowej na Mazowszu świętuje blisko 160 tys. osób. Prawie 46 proc. wszystkich pracowników szkół to nauczyciele dyplomowani, jedna czwarta - mianowani.

Święto "naszej pani" Na Mazowszu w oświacie pracuje 160 tys. osób Tomasz Gołąb /Foto Gość

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w edukacji na Mazowszu w 2013 r. zatrudnionych było 158 tys. osób. To o 3,9 proc. więcej niż rok wcześniej. Przeciętne wynagrodzenie brutto wyniosło 4071 zł, czyli 3,2 proc. więcej.

Na Mazowszu w 2013 r. były 104 szkoły wyższe, w których uczyło się 283 tys. studentów (spadek o 6,4 proc.), 273 szkoły policealne z 32570 słuchaczami (11,7 proc. spadek), 1225 szkół ponadgimnazjalnych z blisko 200 tys. uczniów (spadek o blisko 5 proc.), 1020 gimnazjów (155 252 uczniów) oraz 1736 szkół podstawowych, w których uczyło się 316 tys. uczniów, czyli więcej o 1,3 proc. w stosunku do 2012 r.

Niemal we wszystkich typach szkół, z wyjątkiem podstawówek zmniejsza się liczba nauczycieli. Rośnie za to zatrudnienie w przedszkolach oraz liczba samych placówek przedszkolnych i uczęszczających do nich dzieci. Na Mazowszu w 2013 roku w przedszkolach uczyło się 201 tys. dzieci.