Pozwólmy człowiekowi być wolnym

Tomasz Gołąb

publikacja 15.10.2014 18:36

Kardynał Kazimierz Nycz skierował list do diecezjan z okazji 30. rocznicy męczeńskiej śmierci ks. Jerzego Popiełuszki i beatyfikacji papieża Pawła VI.

Pozwólmy człowiekowi być wolnym Kardynał Kazimierz Nycz poleca modlitwie rozpoczęty we Francji proces kanonizacyjny ks. Jerzego Popiełuszki Tomasz Gołąb/ Foto Gość

"Pozwólmy człowiekowi być wolnym. Nie decydujmy za dorosłych ludzi. Nie ograniczajmy nikomu wolności. Zadaniem Kościoła jest głoszenie Ewangelii, oświecanie światłem Objawienia ludzkich dróg. Wszystko po to, by ludzie mogli widzieć drogę, by mogli w sposób wolny i odpowiedzialny wybrać w swoim sumieniu. Kościół nie chce i nie może nikomu zabrać tej wolności, bo jest ona niezbywalnym składnikiem godności człowieka. Niezwykłą wrażliwość miał pod tym względem błogosławiony ksiądz Jerzy. Dlatego jest patronem wszystkich wolnych ludzi" - napisał kard. Kazimierz Nycz w liście do diecezjan z okazji 30. rocznicy męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

Metropolita warszawski podkreśla, że bł. ks. Jerzy Popiełuszko poniósł śmierć męczeńską, bo bardzo cenił i szanował swoją wolność, wolność innych oraz wolność uciemiężonego narodu. "Uczył, jak należy zwyciężać zło. Nie przemocą, nie walką, ale zwyciężać zło dobrem. Tak uczył i tak postępował. Szanował wolność innych, szanował wolność sumienia ludzi, z którymi się spotykał. Dlatego przychodziło do niego tak wielu poszukujących, pogubionych, a on głosił im prawdę. Wiedział, że ludzie są zobowiązani do poszukiwania prawdy o Bogu, o Kościele, o świecie. Wiedział też, że obowiązkowi szukania prawdy odpowiada ludzkie sumienie. Prawda narzuca się sumieniu człowieka siłą samej prawdy i ogarnia umysł łagodnie, a zarazem zdecydowanie. Postawa godności i wolności człowieka, także wolności jego sumienia, nie dopuszcza żadnego przymusu czy ograniczenia przez nacisk państwa, czy kogokolwiek z zewnątrz. Taki model głoszenia prawdy przyjmował błogosławiony ksiądz Jerzy, który szanował wolność człowieka i wolność jego sumienia" - napisał kard. Nycz w słowie, które będzie czytane z ambon w najbliższą niedzielę.

Kardynał Kazimierz Nycz podkreśla, że warto o wolności sumienia pamiętać szczególnie dziś, gdy dyskutowana jest kwestia klauzuli sumienia dla zawodów medycznych. "pozwólmy człowiekowi być wolnym" - podkreśla, przypominając także, iż ks. Jerzy został ogłoszony przez Stolicę Apostolską patronem Związku Zawodowego "Solidarność". "Cieszymy się z tego wszyscy, ale też wszystkim, którzy biorą go za patrona, przypominam, że ten błogosławiony męczennik jako patron zobowiązuje - przede wszystkim do nieustającej troski o wiarę, o godność człowieka, o wolność ludzi i narodów. Zobowiązuje też do nieustannego przestrzegania zasady: Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj" - czytamy.

W tym samym liście metropolita warszawski przypomina sylwetkę papieża Pawła VI, którego beatyfikację przeżywamy 19 października, w dniu 30. rocznicy śmierci ks. Jerzego Popiełuszki. "Po świętych papieżach XX wieku: Piusie X, Janie XXIII i Janie Pawle II, Kościół wynosi na ołtarze papieża II Soboru Watykańskiego. Jest to także znak, że na trudny czas Bóg daje Kościołowi świętych papieży. A wiek XX, czas wielkich osiągnięć i odkryć, był jednocześnie trudnym okresem w Kościele i świecie. To wiek dwóch okrutnych wojen światowych, dwóch nieludzkich totalitaryzmów, wreszcie, wiek prześladowań - w różnych częściach świata - za wiarę i przekonania" - pisze kard. Kazimierz Nycz.