Pomóż zło dobrem zwyciężać

Tomasz Gołąb

publikacja 19.10.2014 21:52

- Bł. ks. Jerzy jesteś nadal czytelnym i aktualnym wzorem dla świata. Pomóż nam głosić prawdę, gdy inni milczą. Okazywać miłość i szacunek, gdy inni sieją nienawiść. Przebaczać, gdy inni tego nie potrafią. Modlić się, gdy inni przeklinają - prosił w homilii bp Józef Guzdek.

Pomóż zło dobrem zwyciężać - Choć poniósł śmierć męczeńską, to on ostatecznie odniósł zwycięstwo. Upadła obłąkana ideologia, odchodzą w niepamięć jej słudzy, a sława i świadectwo niezłomnej postawy ks. Jerzego docierają na krańce świata - mówił w homilii bp Józef Guzdek Tomasz Gołąb /Foto Gość

Na Żoliborz, w 30. rocznicę męczeństwa ks. Jerzego przyjechały tłumy pielgrzymów z całej Polski. Kilkanaście tysięcy wiernych uczestniczyło w uroczystościach ku czci bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

Przy grobie i wokół sanktuarium na Żoliborzu ustawiono setki zniczy, tysiące kwiatów ułożono przy grobie męczennika. Kamienny krzyż objęty różańcem z polnych kamieni otoczyli górnicy, górale, hutnicy i służba zdrowia i pielgrzymi z całej Polski. Mszę św. koncelebrowaną przez ponad setkę kapłanów odprawił biskup polowy Józef Guzdek.

- Bł. ks. Jerzy jest nadal czytelnym i aktualnym wzorem dla świata. Jego wiara, zaufanie Bogu, nauczanie i dokonania wykraczają poza dzieje polskiej martyrologii - powiedział bp. Józef Guzdek, nazywając ks. Popiełuszkę jednym z największych proroków XX wieku, zesłanych przez Boga, by kształtował prawe ludzkie sumienia zdolne rozróżniać dobro od zła.

Pomóż zło dobrem zwyciężać   Tomasz Gołąb /Foto Gość

Biskup polowy wymienił kilka prawd, których nauczał swoim życiem ks. Jerzy.

- Wielokrotnie przekonywał, że nie wolno pozostać biernym i nie reagować na łamanie podstawowych praw człowieka oraz poniżanie jego godności. Uważał, że bezczynność zwyczajnych, uczciwych ludzi rozzuchwala sługi zła. Dlatego wiele razy zachęcał do aktywności: „Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj” (Rz 12,21). A więc walcz, zmagaj się z grzechem i siłami ciemności. Musisz być czytelny i jednoznaczny w swoich wyborach. W jednej z homilii przestrzegał przed kolaboracją ze złem mówiąc: „Nie zachowasz w pełni godności, gdy w jednej kieszeni będziesz nosił różaniec, a w drugiej książeczki innej ideologii. Nie możesz jednocześnie służyć dwom panom. Musisz dokonać wyboru, ale dokonać go po głębokim przemyśleniu” - przypomniał bp Józef Guzdek.

W Eucharystii wzięła udział rodzina i krewni bł. ks. Jerzego, a także związkowcy "NSZZ Solidarność", kapelani "Solidarności", parlamentarzyści i władze samorządowe.

Ks. Jerzy Popiełuszko uczył również, jak walczyć ze złem. - Przestrzegał, aby nigdy nie sięgać po przemoc, ponieważ każdy przejaw przemocy dowodzi słabości i moralnej niższości. Stosując metody, którymi posługuje się zło, stajemy się jego sługami. Chrystus wzywa nas, aby zło zwyciężać dobrem, kłamstwu przeciwstawiać prawdę, na nienawiść odpowiadać szacunkiem dla nieprzyjaciela i modlitwą za niego, w odpowiedzi na krzywdę zadawać krzywdzicielowi pytanie: Czemu mnie prześladujesz? - mówił biskup Guzdek, dodając, że człowiek powinien troszczyć się o cnotę męstwa i własną godność.

Bp Józef Guzdek zauważył również, że w ciągu 30 lat przy grobie ks. Jerzego modliło się ponad 20 mln osób ze wszystkich kontynentów, w tym dwóch papieży, prezydenci i premierzy, politycy i ludzie kultury oraz zwyczajni ludzie, w tym niewierzący. Relikwie męczennika czczone są w ponad tysiącu kościołach na całym świecie.

Pomóż zło dobrem zwyciężać   Tomasz Gołąb /Foto Gość

- Tu widać, że świętość ks. Jerzego nadal promieniuje, pociąga i rodzi naśladowców. Jego kult jest czymś autentycznym, ludzie odbierają go jako postać mającą dla nich ważne przesłanie - mówił, przypominając, że aby mieć moralne prawo do walki ze złem, trzeba najpierw samemu być bogatym w dobro. - Przylgnijmy do tego niezwykłego duszpasterza, czytajmy jego teksty i naśladujmy jego czyny. Bł. ks. Jerzy Popiełuszko, a może wkrótce już święty, jest bliski naszym dzisiejszym wyzwaniom. On w duchu Ewangelii odpowie na nasze pytania i pomoże w rozwiązywaniu problemów. Razem z nim szukajmy Prawdy, która wyzwala. Błogosławiony księże Jerzy, patronie nasz: pomóż nam głosić prawdę, gdy inni milczą; okazywać miłość i szacunek, gdy inni sieją nienawiść; przebaczać, gdy inni tego nie potrafią; modlić się, gdy inni przeklinają. Pomóż nam zło dobrem zwyciężać! - zakończył biskup polowy.

Na zakończenie Mszy św. bp Józef Guzdek wręczył ustanowiony przez siebie medal imienia ks. Jerzego Popiełuszki rzeźbiarzowi prof. Jerzemu Kalinie, autorowi grobu ks. Jerzego i krzyża na tamie we Włocławku oraz prof. Wojciechowi Noszczykowi, lekarzowi, jednemu z najbliższych przyjaciół ks. Popiełuszki.

Po Mszy św. złożono kwiaty i wieńce przy grobie bł. ks. Jerzego. Odbył się również program artystyczny z udziałem artystów warszawskich. Wystąpili: Anna Seniuk, Danuta Szaflarska, Justyna Kowalska, Piotr Bajor, Radosław Pazura oraz Jadwiga Rappe (śpiew) i Andrzej Nanowski (organy). Towarzyszył im chór "Vocem Tuam".