Zobacz oryginał Konstytucji 3 Maja

Tomasz Gołąb

publikacja 22.10.2014 11:09

Przez trzy dni Archiwum Akt Dawnych pokazuje egzemplarz pierwszej w Europie spisanej konstytucji.

Zobacz oryginał Konstytucji 3 Maja Dokument pokazywany jest w Sali Balowej Archiwum Głównego Akt Dawnych Tomasz Gołąb/ Foto Gość

W godz. 10-15 w Archiwum Głównym Akt Dawnych przy ul. Długiej 7 w Warszawie prezentowana jest wystawa "Pamięć Polski" przygotowana z okazji inauguracji Polskiej Listy Krajowej Programu UNESCO „Pamięć Świata”.

Można na niej zobaczyć m.in. oryginał Konstytucji 3 Maja, który m.in. uznawał katolicyzm w Polsce za religię panującą, jednocześnie zapewniając swobodę wyznania.

Ustawa z 3 maja 1791 r. regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów była pierwszą w Europie i drugą na świecie (po amerykańskiej z 1787 r.) nowoczesną, spisaną konstytucją.

Dokument bardzo rzadko pokazywany jest publicznie.