Szukać zagubionych


Agata Ślusarczyk

|

Gość Warszawski 04/2016

publikacja 21.01.2016 00:00

Ks. Roman Trzciński został powołany przez papieża Franciszka na misjonarza miłosierdzia. W Wielkim Poście swoją posługę będzie pełnił w Wielkopostnych Kościołach Stacyjnych.

Akademicki duszpasterz został powołany na misjonarza miłosierdzia Akademicki duszpasterz został powołany na misjonarza miłosierdzia
Agata Ślusarczyk /Foto Gość

Ks. Roman Trzciński jest duszpasterzem akademickim w parafii św. Jakuba Apostoła na Ochocie. Od 10 lutego, po uroczystym posłaniu przez papieża Franciszka będzie także pełnił funkcję misjonarza miłosierdzia. 
Zadania, jakie stoją przez misjonarzem ojciec święty opisał w bulli „Misericordiae vultus”, ustanawiającej Rok Miłosierdzia.

Szczególną posługą misjonarzy będzie głoszenie miłosierdzia Bożego podczas wielkopostnych rekolekcji, kazań i katechez, a także spowiadanie. Na mocy przywileju papieża posłany kapłan otrzyma bowiem prawo do rozgrzeszania z grzechów zarezerwowanych jedynie dla Stolicy Apostolskiej.
Posłani przez papieża kapłani powinni charakteryzować się następującymi cechami: „cierpliwi, spowiednicy przyjmujący ludzi, pełni miłości, współczucia, uważni w szczególności na trudne życiowe sytuacje pojedynczych osób”. W zamyśle ojca świętego ich zadaniem jest stać się „żywym znakiem tego, że Bóg Ojciec przygarnia tych, którzy starają się o Jego przebaczenie”.
 – Staram się być szczególnie otwarty na ludzi przeżywających kryzys wiary, poszukujących, mających trudności z pójściem do spowiedzi. Jestem gotowy do indywidualnych rozmów i spotkań – mówi duchowny. Bliskie są mu słowa papieża Franciszka zawarte w książce „Miłosierdzie to imię Boga”: „Ludzie szukają przede wszystkim kogoś, kto ich wysłucha. Kogoś gotowego poświęcić swój czas, by wysłuchać ich dramatów i trudności. Ja nazywam to „apostolstwem ucha”, które jest ważne, bardzo ważne, Mówcie ludziom przede wszystkim, że Bóg ich kocha” – cytuje.
Stołeczny misjonarz będzie pełnił posługę w Wielkopostnych Kościołach Stacyjnych – 40 świątyniach, w których kolejno przez cały Wielki Post będą sprawowane wielkopostne nabożeństwa. Centralnym punktem każdego dnia będzie uroczysta Msza św. o godz. 20. 
 – Do zadań misjonarza miłosierdzia, w miarę jego możliwości, należeć będzie m.in. głoszenie Słowa Bożego i sprawowanie sakramentu pojednania, a także inspirowania do posługi miłosierdzia kapłanów naszej archidiecezji – wyjaśnia ks. Tadeusz Sowa, moderator wydziałów duszpasterskich w kurii warszawskiej. 
Misja misjonarzy miłosierdzia nie zakończy się wraz Wielkim Postem. Ks. Trzciński będzie zaangażowany posługę podczas Światowych Dni Młodzieży.