Będzie nadzorować 6,7 tys. szkół

Tomasz Gołąb /www.mazowieckie.pl

publikacja 14.03.2016 14:18

Aurelia Michałowska została powołana przez minister edukacji Annę Zalewską na stanowisko kuratora oświaty w woj. mazowieckim. Zastąpiła na tym stanowisku Dorotę Sokołowską - poinformowało w poniedziałek Kuratorium Oświaty w Warszawie.

Będzie nadzorować 6,7 tys. szkół Aurelia Michałowska otrzymuje powołanie od ministra edukacji narodowej Anny Zalewskiej www.mazowieckie.pl

Nowy kurator został wyłoniony w drodze konkursu. Przed objęciem stanowiska Aurelia Michałowska przez 8 lat pełniła funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. św. Kazimierza Jagiellończyka w Radomiu. Jest nauczycielem dyplomowanym z 30-letnim stażem pracy, posiada II stopień specjalizacji zawodowej.

W latach 2007-2009 była zastępcą dyrektora Wydziału Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Radomia. Wcześniej związana z Kuratorium Oświaty w Warszawie jako wizytator radomskiej delegatury.

Aurelia Michałowska jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego – magistrem edukacji początkowej. Odbyła również studia podyplomowe z zakresu Będzie nadzorować 6,7 tys. szkół   Aurelii Michałowskiej będzie podlegać ponad 6,7 tys. szkół na Mazowszu Tomasz Gołąb /Foto Gość kształcenia zintegrowanego oraz zarządzania oświatą i marketingu, a także liczne kursy i szkolenia (m.in. z nadzoru pedagogicznego, technologii informacyjnych i edukacji medialnej w praktyce szkolnej).

Mazowiecki Kurator Oświaty jest organem administracji zespolonej, który działa w imieniu wojewody. Sprawuje nadzór pedagogiczny nad 6 707 szkołami i placówkami oświatowymi (1 667 szkołami podstawowymi, 946 gimnazjami i 891 szkołami ponadgimnazjalnymi dla młodzieży). Kuratorium posiada pięć delegatur: w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu i Siedlcach.