Polski nieźle, matma gorzej

Tomasz Gołąb

publikacja 24.05.2016 11:54

CKE podała wyniki sprawdzianu szóstoklasistów. Po raz ostatni, bo od przyszłego roku egzaminu ma już nie być. Co w zamian?

Polski nieźle, matma gorzej Wyniki tegorocznego egzaminu szóstoklasisty nie odbiegały od wyników osiągniętych przez uczniów w ubiegłych latach Tomasz Gołąb /Foto Gość

W siedzibie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej podano ogólnopolskie wyniki tegorocznego egzaminu szóstoklasisty. Uczniowie pisali go po raz ostatni.

- Egzamin miał mieć wartość diagnostyczną, ale wiele szkół traktowało go jako jedno z kryterium przyjęć do gimnazjum - argumentuje wicemister edukacji Maciej Kopeć.

- Od 2017 roku egzamin szóstoklasisty zostanie zastąpiony testem diagnozującym, przeprowadzanym w losowo wybranych 150 szkołach gimnazjalnych. Projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty likwidującej sprawdzian jest już po konsultacjach społecznych i międzyresortowych. Oczekuje na przyjęcie przez rząd i skierowanie do parlamentu - wyjaśnił wiceminister..

Tegoroczny egzamin zdawało 349 tys. uczniów. Z części pierwszej, obejmującej zadania z języka polskiego i matematyki uczniowie osiągnęli odpowiednio średnio 71 proc. i 54 proc. maksymalnej liczby punktów. Z egzaminu z języka angielskiego uczniowie otrzymali przeciętnie 71 proc. punktów. Średnio o 10 proc. lepiej radzili sobie mieszkańcy dużych miast niż wsi i małych miasteczek. Tradycyjnie lepsze wyniki osiągnęły także dziewczynki.

Egzamin szóstoklasisty był przeprowadzony po raz piętnasty. Prace uczniów sprawdzało 5 tys. egzaminatorów.

Wiele szkół traktowało wyniki egzaminu szóstoklasisty jako jedno z kryteriów przy przyjmowaniu do gimnazjum. W przyszłym roku, według MEN, o przyjęciu do szkoły będą decydować przede wszystkim oceny na świadectwie. Wyjątkiem będą gimnazja dwujęzyczne, które mogą wprowadzać dodatkowe kryteria.

Zaświadczenia wydane przez CKE z wynikiem uzyskanym ze sprawdzianu uczniowie dostaną 24 czerwca wraz ze świadectwem ukończenia szkoły podstawowej. Już dziś, po uzyskaniu loginu, uczniowie mogą sami sprawdzić swoje wyniki egzaminu.