Referendum zawieszone

Tomasz Gołąb Tomasz Gołąb

publikacja 09.03.2017 14:25

Wojewoda mazowiecki stwierdził nieważność uchwał Rady Warszawy i Rady Podkowy Leśnej w sprawie referendów dotyczących zmiany granic Warszawy.

Referendum zawieszone - Stwierdzam nieważność uchwały o referendum w Warszawie i Podkowie Leśnej. Referendum może odbyć się w Leginowie - mówi wojewoda mazowiecki Tomasz Gołąb /Foto Gość

Wojewoda Mazowiecki, Zdzisław Sipiera stwierdził nieważność uchwał Rady Warszawy i Rady Podkowy Leśnej w sprawie referendów dotyczących zmiany granic Warszawy. Jego zdaniem pytanie referendalne było zbyt ogólne i nieprecyzyjne. Mowa w nim o zmianie granic Warszawy przez przyłączenie kilkudziesięciu sąsiednich gmin. Pytanie nie precyzowało, ilu gmin, i których. Według wojewody w projekcie metropolitalnym PiS-u chodziło nie o zmianę granic, ale utworzenie nowej jednostki samorządu. Zdzisław Sipiera uznał też, że takie referendum powinno się odbyć na wniosek mieszkańców, a nie radnych.

"Samorząd, który chce przeprowadzić referendum dotyczące zmiany granic, powinien opierać się na ustawie o samorządzie gminnym. Niestety, ani Warszawa, ani Podkowa Leśna , nie podjęły uchwały zgodnie z tą ustawą. Nie widzę przeszkód, żeby takie referendum zostało zorganizowane, ale decyzja musi być podjęta zgodnie z prawie" – uzasadnia wojewoda w decyzji.

Głosowanie mieszkańców miało się odbyć 26 marca. Pod koniec stycznia politycy PiS zaproponowali, aby do Warszawy przyłączyć okoliczne 32 gminy, które miałyby tworzyć wspólną metropolię. Na jej czele miał stać wspólny prezydent i wspólna 51-osobowa rada Warszawy.

Rada Warszawy może podjąć uchwałę o zaskarżeniu decyzji wojewody do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.