Edukacja z zasadami

Gość Warszawski 11/2017

publikacja 16.03.2017 00:00

Oto podwarszawskie placówki, w których można rozpocząć lub kontynuować naukę, posiadające dekret biskupa diecezjalnego. Jest ich znacznie mniej niż w stolicy, ale są też nieco tańsze. I z pewnością nie ustępują poziomem innym.

Szkoła katolicka powinna budzić wiarę, nie zapominając o wysokim poziomie nauczania, ani o potrzebach uczniów słabszych. Szkoła katolicka powinna budzić wiarę, nie zapominając o wysokim poziomie nauczania, ani o potrzebach uczniów słabszych.
Tomasz Gołąb /Foto Gość

Szkoła Podstawowa nr 2 im. św. Teresy od Dzieciątka Jezus

ul. Modrzewiowa 41 Podkowa Leśna tel. 22 729 12 81 www.szkola2.pl W miejsce wygaszanego Gimnazjum nr 2 im. św. Hieronima powstaje VII klasa szkoły podstawowej. Pierwszeństwo w przyjmowaniu do szkoły prowadzonej przez Klub Inteligencji Katolickiej mają dzieci, których rodzeństwo uczy się już w placówce. Czesne – 850 zł.

Prywatne Liceum Ogólnokształcące Sióstr Niepokalanek im. Matki Bożej Częstochowskiej

ul. Szkolna 2, Szymanów tel. 46 864 91 10 www.szymanow.edu.pl Ponad 100-letnia szkoła stawia sobie za cel dobre przygotowanie dziewcząt do egzaminów i wychowanie w duchu nauczania bł. Matki Marceliny Darowskiej, założycielki niepokalanek. Od września kontynuowane będą II i III klasy Prywatnego Gimnazjum Sióstr Niepokalanek im. Matki Bożej Jazłowieckiej. Nabór do prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP liceum trwa do 20 maja. Pod uwagę brane są wyniki nauczania i zachowania. Szkoła przeprowadza także dodatkowy tekst z matematyki oraz rozmowę kwalifikacyjną. Dni otwarte: 18 marca i 8 kwietnia w godz. 10–13. Czesne – 400 zł miesięcznie, 350 – opłata za internat.

Publiczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki

ul. Wiejska 2, Magdalenka tel. 22 757 70 31 www.liceumwmagdalence.pl W miejsce Publicznego Katolickiego Gimnazjum im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki, w budynku liceum zostanie utworzona VII kl. Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Franciszka z Asyżu. Od nowego roku liceum uruchomi dwie pierwsze klasy. Dodatkowe punkty przyznawane są dzieciom z wielodzietnych rodzin i tym, których rodzeństwo uczy się w placówce. Wniosek o przyjęcie do szkoły do pobrania na stronie internetowej szkoły. Dzień otwarty: 25 marca w godz. 10–15.

Katolickie Liceum Ogólnokształcące św. Pawła z Tarsu

ul. Poezji 19 Warszawa-Falenica tel. 22 789 14 02 www.kulszkola.pl Małe klasy, indywidualne podejście do potrzeb edukacyjnych ucznia i możliwość przygotowania do międzynarodowej matury. O naborze do Liceum w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. św. Pawła z Tarsu decyduje rozmowa kwalifikacyjna. Dni otwarte – 6 kwietnia, 27 kwietnia i 16 maja o godz. 18. Jest także możliwość indywidualnego spotkania. Funkcjonujące w ramach zespołu szkół gimnazjum będzie wygaszane. Czesne – 800 zł, wpisowe – 1000 zł.

Katolickie Liceum Humanistyczne im. św. Jadwigi Królowej Polski

ul. Żeromskiego 6, Otwock tel. 22 779 36 96 www.klhotwock.pl Szkoła z 25-letnią tradycją prowadzona przez Otwockie Towarzystwo Przyjaciół Szkoły Katolickiej im. św. Jadwigi Królowej Polski kładzie nacisk na naukę historii, języków obcych i matematyki. Zaletą są także mało liczne klasy i przyjazna atmosfera. Do szkoły przyjmowani są kandydaci na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej oraz wyników egzaminu gimnazjalnego. Czesne – 500–550 zł.

Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego

ul. 11 Listopada 4, Ząbki tel. 22 762 40 44 www.zpsk.edu.pl W miejsce wygaszanego gimnazjum planowany jest nabór do VII klasy. Uczniowie uzyskują wysokie wyniki w konkursach kuratoryjnych i na egzaminach zewnętrznych. Warunkiem przyjęcia do szkoły prowadzonej przez parafię Miłosierdzia Bożego w Ząbkach jest złożenie dokumentów i rozmowa kwalifikacyjna.

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Cecylii Plater-Zyberkówny

ul. Chyliczkowska 20 E Piaseczno-Chyliczki www.klo-cpz.pl Ponad 100-letnia tradycja i indywidualne podejście do ucznia. O przyjęciu do liceum prowadzonego przez Stowarzyszenie Wychowanek Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Chyliczkach „Chyliczanka” decyduje rozmowa z rodzicami i uczniem. Czesne – 600 zł, wpisowe – 600 zł.

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 96 im. Świętej Rodziny

ul. Kołłątaja 80/82 Otwock-Świder tel. 22 788 29 78 www.zsk.edu.pl Szkoła prowadzona przez Fundację „Posłaniec” Otwock-Świder stawia na wszechstronny rozwój dziecka, małe klasy i rodzinną atmosferę. Duchową opiekę sprawują w niej misjonarze Świętej Rodziny. Warunkiem przyjęcia do placówki jest podanie, deklaracja współpracy rodziców w chrześcijańskim wychowaniu dziecka, rozmowa z rodzicami oraz test wiedzy z głównych przedmiotów. Pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci, których rodzeństwo uczy się w placówce, dzieci pracowników szkoły i mieszkańców parafii św. Terasy od Dzieciątka Jezus w Otwocku-Świdrze. O przyjęciu do szkoły decyduje także kolejność złożenia podania. Czesne – 700 zł płacone przez 10 miesięcy.

Zespół Szkół Salezjańskich

ul. Mickiewicza 35a Legionowo tel. 22 784 31 77 www.legionowo.salezjanie.pl W miejsce wygaszanego Salezjańskiego Gimnazjum im. św. Jana Bosko powstaje szkoła podstawowa z klasami VII i IV. W Salezjańskim Zespole Szkół prowadzonym przez Towarzystwo św. Franciszka Salezego Inspektoria św. Stanisława Kostki działa także Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Bosko. Działająca na zasadach szkoły niepublicznej z uprawnieniami placówki publicznej szkoła wyróżnia się kameralną atmosferą, bezpieczeństwem, warunkami i poziomem nauki. Przy rekrutacji do liceum brane są pod uwagę oceny z I semestru, oceny na świadectwie, wyniki testu gimnazjalnego i osiągnięcia pozaszkolne. Do szkoły podstawowej: oceny z I semestru, oceny na świadectwie i osiągnięcia pozaszkolne. Czesne w tym roku – 400 zł, w szko- le podstawowej jeszcze nie jest znane.

Szkoła Podstawowa im. Wincentego Pallottiego

ul. Poznańska 183 Ożarów Mazowiecki. tel. 22 722 46 15 www.szkola-ozarow.pl W miejsce wygaszanego Gimnazjum im. Wincentego Pallottiego powstaje szkoła podstawowa z klasami od I do VII. Placówka kładzie nacisk na naukę języków obcych, uczniowie już od II kl. uczą się języka w poszerzonym wymiarze godzin. W poszerzonym zakresie nauczane są także przedmioty ścisłe: chemia, matematyka, fizyka i biologia. O przyjęciu do szkoły decydują oceny oraz rozmowa kwalifikacyjna z matematyki i języka polskiego, w klasach wyższych – dodatkowo sprawdzian z języka angielskiego. Czesne – 650 zł.