25 lat diecezji warszawsko-praskiej

jjw /KAI

publikacja 24.03.2017 16:57

Centralne uroczystości odbędą się 25 marca o godz. 11 w katedrze warszawsko-praskiej św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika.

Abp Henryk Hoser SAC, którego ingres do praskiej katedry odbył się 28 czerwca 2008 r., jest trzecim ordynariuszem diecezji Abp Henryk Hoser SAC, którego ingres do praskiej katedry odbył się 28 czerwca 2008 r., jest trzecim ordynariuszem diecezji
Tomasz Gołąb/ Foto Gość

Obchody jubileuszu diecezji rozpoczęły się 23 marca w dekanatach. Na wieczornych Mszach św. modlono się w intencjach błagalno-dziękczynnych. Dziś jest dzień dziękczynienia w parafiach, w sobotę zaś w praskiej bazylice odbędą się centralne uroczystości. Dziękczynnej Mszy św. będzie przewodniczył metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz. Obecni będą na niej wszyscy biskupi warszawsko-prascy oraz związani z metropolią warszawską. Homilię wygłosi abp Henryk Hoser. W czasie uroczystości jubileuszowych specjalnymi medalami zostaną uhonorowane poszczególne instytucje.

- Jest to dla nas czas radości i dziękczynienia za dar istnienia naszego żywego Kościoła lokalnego, a zatem również za zrealizowane dobro, które udało się dzięki Bożej pomocy i wysiłku wielu osób duchownych i świeckich, jacy przez te lata angażowali się w tworzenie naszej wspólnoty - powiedział w rozmowie z KAI abp Henryk Hoser. Dodał, że nabożeństwa będą miały charakter dziękczynno-przebłagalny. - Dostrzegając dary, mamy jednocześnie świadomość naszej odpowiedzi, stąd będziemy też przepraszać Boga za zmarnowane łaski i grzechy - powiedział ordynariusz.

Diecezja warszawsko-praska została wyłoniona z archidiecezji warszawskiej i diecezji płockiej. - Patrząc od strony terytorialnej, jest ona stosunkowo mała, liczy bowiem 3,3 tys. km, obejmując teren Pragę Północ, Pragę Południe, Wawer, Wesołą, Białołękę, Rembertów, tereny dorzecza Wisły i Narwi aż po Kałuszyn, Kamieńczyk, Latowicz, Pniewnik i Urle, mimo to posiada dużo mieszkańców, bo około 1,5 mln. Najmocniej zaludnione są obszary stolicy i podwarszawskie, co ma swoje przełożenie na specyfikę duszpasterstwa. Wielu naszych wiernych korzysta z oferty w Warszawie, gdzie młodzież chodzi do szkół i gdzie wielu pracuje, wracając do domów dopiero na wieczór. Stąd chociażby w wielu świątyniach stojących na szlakach komunikacyjnych mamy całodzienną adorację Najświętszego Sakramentu, zaś w parafiach jest ona organizowana w godzinach wieczornych - zwrócił uwagę abp Hoser.

Wiele parafii na terenie diecezji warszawsko-praskiej swoimi korzeniami sięga kilka wieków wstecz. - Najstarsze były jeszcze fundowane przez archidiecezję poznańską i diecezję płocką, która powstała w okresie średniowiecza. Są nawet takie parafie do których sięgała jurysdykcja krakowska - zwrócił uwagę abp Hoser, jako przykład podając parafię w Latowiczu, w której istnienie krzyża sięga czasów obchodów tysiąclecia chrześcijaństwa.

W ciągu 25 lat udało wybudować 51 nowych kościołów. Z 131 parafii, które funkcjonowały na tym obszarze, dziś diecezja ma już 184 i wciąż powstają nowe. - Wierni, którzy osiedlają się u nas, proszą o możliwość łatwiejszego dostępu do sakramentów, stąd budowy kolejnych świątyń - powiedział biskup warszawsko-praski.
Trzy kościoły to "pomniki Cudu nad Wisłą". Należy do nich konkatedra Matki Bożej Zwycięskiej na Kamionku, Chrystusa Króla na Targówku i Matki Bożej Zwycięskiej w Rembertowie. - Kultywowanie pamięci o zwycięstwie w Bitwie Warszawskiej to swoisty testament zostawiony nam przez papieża św. Jana Pawła II, który w roku 1997 nawiedził Cmentarz w Radzymin, gdzie są mogiły polskich bohaterów z 1920 roku oraz katedrę na Pradze.

Z kolei na maryjny rys diecezji zwrócił uwagę biskup pomocniczy Marek Solarczyk. Należy on do pierwszego rocznika diakonów wyświęconych na kapłanów po powstaniu diecezji warszawsko-praskiej. - Nie tylko wiele parafii ma wezwanie poświęcone jednemu z tytułów Najświętszej Maryi Panny, ale również w tak krótkiej historii mieliśmy już dwie peregrynacje wizerunku Matki Bożej. Za czasów pierwszego ordynariusza nawiedzała nasze świątynie figura Matki Bożej Fatimskiej, zaś obchodom Roku Wiary towarzyszyła peregrynacja figury Matki Bożej Loretańskiej. To przyczyniło się niezwykłego do ożywienia życia duchowego naszych wiernych, nie mówiąc już o życiu duszpasterskim - zwrócił uwagę bp Solarczyk, wspominając, że od września bieżącego roku po diecezji będzie peregrynował obraz Matki Bożej Częstochowskiej.

Niezwykłym darem jest dla nas również mocno rozwijający się Żywy Różaniec. Obecnie należy do niego już 35,5 tys. osób. Mamy koła stanowe, rodzinne, dziecięce i młodzieżowe, a nawet takie, które modlą się za konkretne dzieła, jak chociażby powołania - powiedział bp Solarczyk. Zwrócił uwagę, że przynależność do tej wspólnoty pobudziła również ludzi świeckich do działalności ewangelizacyjnej. - Od trzech lat liderzy Rodzinnych Kół Różańcowych jeżdżą po parafiach diecezji, dając świadectwo działania Boga w swoim życiu. Owocem tego jest powstawanie kolejnych Róż Różańcowych oraz Diecezjalne Jerycho Różańcowe, które przez ręce Maryi powierza Bogu nie tylko sprawy diecezji, ale również ochrony ludzkiego życia. Obecnie uczestniczy w nim już ponad 2 tys. osób - wspomina bp pomocniczy.

Od roku 2010 diecezja prowadzi również placówkę misyjną w diecezji Makeni w Sierra Leone, gdzie kapłani poza działaniami czysto duszpasterskimi pod swoją opieką mają szesnaście szkół podstawowych i cztery średnie, w których proboszcz pełni funkcję "menedżera", który może przenosić dyrektorów oraz mianować i zwalniać nauczycieli, natomiast w szkołach średnich - prezesa zarządu. Rząd tylko w części finansuje naukę. - Pieniądze na większe zakupy do szkół oraz remonty musi organizować parafia - zauważył bp warszawsko-praski.

W gronie pierwszych misjonarzy, którzy wyjechali z posługą, znaleźli się: śp. ks. Andrzej Dudzik, ks. Jacek Turek oraz misjonarka świecka Katarzyna Wróblewska. Obecnie pracują tam księża: Jacek Pielak i Robert Gut. W październiku dołączył do nich ks. Krzysztof Szczepanik, zaś w grudniu zakonnice ze Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego.

- Zależy mi obecnie, by zdynamizować wolontariat misyjny ludzi świeckich. Jest wielu świetnych specjalistów, którzy mogliby swoim doświadczeniem podzielić się w krajach misyjnych, wspomagając tam Kościół lokalny. Dla młodych jest to również szkoła dojrzałości, w której człowieka uczy się autentycznej miłości i szacunku do drugiego w jego odmienności - zwrócił uwagę abp Hoser.

Diecezja warszawsko-praska powstała w wyniku reorganizacji struktur administracyjnych Kościoła w Polsce w roku 1992, na mocy bulli św Jana Pawła II Totus Tuus Poloniae Populus. Jej kolejnymi ordynariuszami byli: bp Kazimierz Romaniuk (1992-2004), abp Sławoj Leszek Głódź (2004-2008) oraz abp Henryk Hoser. Jako biskupi pomocniczy posługiwali w niej: bp Zbigniew Kraszewski (1992-1997), bp Stanisław Kędziora (1992-2011), bp Marek Solarczyk (od 2011).

Abp H. Hoser SAC: Jubileusz to radość - Zaproszenie na XXV-lecie DWP (Diecezji Warszawsko-Praskiej)
Salve TV