Europo? Zapomniałaś?

gr/KAI

|

Gość Warszawski 22/2017

publikacja 01.06.2017 00:00

Założyciel Wspólnoty Sant’Egidio wyróżniony został nagrodą Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów. I zadał ważne pytanie.

	– Papież Jan Paweł II wierzył, że w przybyszach z innego kraju spotykamy Jezusa Chrystusa, który pragnie, byśmy Go kochali – dodał założyciel Wspólnoty Sant’Egidio. – Papież Jan Paweł II wierzył, że w przybyszach z innego kraju spotykamy Jezusa Chrystusa, który pragnie, byśmy Go kochali – dodał założyciel Wspólnoty Sant’Egidio.
Wojciech Łączyński

Wyróżnienie dla osób działających na rzecz zbliżenia, poznania i pojednania chrześcijan i Żydów w Polsce wręczył 28 maja w Domu Arcybiskupów Warszawskich Stanisław Krajewski, współprzewodniczący Rady. – Pańskie dzieło, Wspólnota Saint’Egidio, wciąż się rozwija, przynosi owoce i rozszerza działalność na cały świat – powiedział w laudacji na cześć Andrea Ri- ccardi’ego, profesora rzymskiego uniwersytetu Roma Tre, który zajmuje się m.in. tematem relacji pomiędzy religiami a nowoczesnością.

W ceremonii wziął udział kard. Kazimierz Nycz, który także podkreślał znaczenie wspólnoty zajmującej się osobami wykluczonymi ze społeczeństwa. Sant’Egidio, która skupia dziś ponad 65 tys. członków w 75 krajach, jest również w Polsce. Ruch, oprócz pomocy osobom ubogim, angażuje się na całym świecie w inicjatywy na rzecz pokoju i pojednania. – Czy Europa zapomniała już nauczanie Jana Pawła II? Częściowo tak, większość ludzi pamięta je fragmentarycznie, co widać na przykładzie zamkniętych drzwi dla imigrantów – powiedział w czasie uroczystości Andrea Riccardi.