Czcigodna sługa Boża

tg

|

Gość Warszawski 42/2017

publikacja 19.10.2017 00:00

Papież Franciszek otworzył drogę do beatyfikacji matki Elżbiety Róży Czackiej.

22 października przypada 141. rocznica urodzin matki Elżbiety. Jeśli Bóg da – przyszłej błogosławionej. 22 października przypada 141. rocznica urodzin matki Elżbiety. Jeśli Bóg da – przyszłej błogosławionej.
reprodukcja Tomasz Gołąb /Foto Gość

Dziękujemy Bogu za tę wielką łaskę! I gorąco modlimy się o dar coraz bliższej beatyfikacji – cieszą się Siostry Franciszkanki Służebniczki Krzyża. Papież Franciszek zatwierdził 10 października dekret o heroiczności cnót matki Róży Elżbiety Czackiej, założycielki Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża. Niewidoma zakonnica kładła nacisk na zadośćuczynienie Bogu za duchową ślepotę świata przez przyjęcie własnej cząstki krzyża. Największym jej pragnieniem było, by niewidomi, przyjmując swoje kalectwo, stali się apostołami wśród widzących, zwłaszcza „niewidomych na duszy”.

Matka Elżbieta Róża Czacka zmarła w opinii świętości 15 maja 1961 r. i została pochowana na cmentarzu zakładowym w Laskach. Mówiła: „Dzieło to z Boga jest i dla Boga – innej racji bytu nie ma” oraz: „Gdyby zboczyło z tej drogi, niech przestanie istnieć”. Od śmierci sługi Bożej matki Elżbiety Róży Czackiej wiele osób nieustannie poleca jej swoje problemy, prosząc o wstawiennictwo u Boga zarówno w sprawach zdrowotnych, jak i duchowych.

Prace nad procesem beatyfikacyjnym są obecnie prowadzone na szczeblu Kongregacji do Spraw Kanonizacyjnych w Rzymie.