Zmarł bp Stanisław Kędziora

Tomasz Gołąb Tomasz Gołąb

publikacja 25.12.2017 18:24

W uroczystość Narodzenia Pańskiego, 25 grudnia 2017 roku, o godz. 17 zmarł biskup senior diecezji warszawsko-praskiej.

Zmarł bp Stanisław Kędziora

Odszedł w wieku 83 lat, w 60. roku kapłaństwa.

Biskup Kędziora urodził się 6 grudnia 1934 r. w Seligowie (parafia Pszczonów, diecezja łowicka). Jego rodzicami byli Antoni i Tekla (z domu Błędowska). Święcenia kapłańskie otrzymał 3 sierpnia 1958 r. z rąk kard. Stefana Wyszyńskiego. Pierwszą parafią, w której pracował jako wikariusz i katecheta, była parafia św. Floriana w Brwinowie.

Czytaj także:

Studiował na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie w 1971 r. uzyskał doktorat z teologii na podstawie dysertacji "Nauka św. Bernarda z Clairvaux o mistycznym poznaniu Boga".

Od 1965 r. wykładał teologię dogmatyczną w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie, gdzie jednocześnie w latach 1965-1971 pełnił funkcję prefekta, a od 1971 do 1982 roku - wicerektora. W 1976 r. został odznaczony przywilejem rokiety i mantoletu.

Zobacz także:

Od 1982 do 1986 r. był proboszczem parafii Wszystkich Świętych w Warszawie przy pl. Grzybowskim, a od 1986 r. jednocześnie dziekanem dekanatu Warszawa-Śródmieście. W 1985 r. został członkiem Rady Kapłańskiej i Kolegium Konsultorów Archidiecezji Warszawskiej.

12 marca 1987 r. został ogłoszony biskupem pomocniczym warszawskim (biskup tytularny Tucci), konsekrowany 25 marca 1987 r. w kolegiacie łowickiej (dziś bazylika katedralna Wniebowzięcia NMP i św. Mikołaja) przez kard. Józefa Glempa, bp. Władysława Miziołka i bp. Kazimierza Romaniuka. Jako dewizę biskupią przyjął słowa: „Secundum Verbum Tuum” (Według słowa Twego).

Jako biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej i wikariusz generalny był przewodniczącym Wydziału Nauki Katolickiej Kurii Metropolitalnej Warszawskiej, członkiem Rady Kapłańskiej i Kolegium Konsultorów oraz Rady ds. Ekonomicznych.

W Konferencji Episkopatu Polski był członkiem Rady ds. Wychowania Katolickiego, Komisji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, Komisji ds. Duchowieństwa i Komisji ds. Duszpasterstwa Akademickiego.

Od 25 marca 1992 r. był biskupem pomocniczym diecezji warszawsko-praskiej, wikariuszem generalnym, prałatem Kapituły Katedralnej, zastępcą przewodniczącego Rady Kapłańskiej, członkiem Kolegium Konsultorów, przewodniczącym Wydziałów Administracji Ogólnej i Nauki Katolickiej Kurii Biskupiej Warszawsko-Praskiej.

Po objęciu przez abp. Sławoja Leszka Głódzia archidiecezji gdańskiej 28 kwietnia 2008 r. Kolegium Konsultatorów wybrało bp. Kędziorę na urząd administratora apostolskiego. Funkcję tę sprawował do 28 czerwca 2008 r.

Postanowieniem prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego z 17 lipca 2008 r. został odznaczony, w uznaniu wybitnych zasług dla Kościoła w Polsce i pracę duszpasterską, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Papież Benedykt XVI 5 stycznia 2011 r. przyjął rezygnację bp. Stanisława z posługi biskupa pomocniczego diecezji warszawsko-praskiej.

Biskup Stanisław zmarł 25 grudnia 2017 r. po wieloletniej ciężkiej chorobie, w 60. roku kapłaństwa, 31. roku posługi biskupiej.

Inni zmarli niedawno kapłani: