Trzy zdania bł. ks. Michała Sopoćki

Joanna Jureczko-Wilk Joanna Jureczko-Wilk

publikacja 14.04.2018 09:42

"Ufający" to nowe wydanie albumu Grzegorza Górnego i Janusza Rosikonia, który zaprezentowano na Targach Wydawców Katolickich.

Janusz Rosikoń, bp Henryk Ciereszko i Grzegorz Górny podkreślali, że Bóg przygotowywał skromnego kapłana na pomocnika s. Faustyny w szerzeniu kultu Bożego Miłosierdzia Janusz Rosikoń, bp Henryk Ciereszko i Grzegorz Górny podkreślali, że Bóg przygotowywał skromnego kapłana na pomocnika s. Faustyny w szerzeniu kultu Bożego Miłosierdzia
Joanna Jureczko-Wilk / Foto Gość

- Zamiast o objawieniach, ks. Michał Sopoćko pisał o s. Faustynie "wiedzionej intuicją". Zabiegał o szerzenie kultu Bożego Miłosierdzia, ale dla niego najważniejsze w nim było zaufanie, wyrażone się w prostej modlitwie zawierzenia: "Jezu ufam Tobie" - mówił biskup pomocniczy diecezji białostockiej Henryk Ciereszko, który przez kilkanaście lat miał w swoim mieszkaniu archiwum ks. Sopoćki i - jak sam przyznaje - powoli odkrywał wielkość tej postaci. 13 kwietnia na Zamku Królewskim, podczas Targów Wydawców Katolickich, biskup uczestniczył w prezentacji albumu o spowiedniku i kierowniku duchowym św. s. Faustyny. 

Jego autorzy: publicysta Grzegorz Górny i fotograf Janusz Rosikoń, przeszli śladami ks. Sopoćki w Polsce, na Litwie i Białorusi. Efekty ich reporterskich dociekań możemy zobaczyć na ponad 320 stronach albumu, bogatego treściowo i fotograficznie. Wyłania się z nich postać kapłana niezwykle skromnego, skupionego, oszczędnego w słowach, znającego ubóstwo i trudy życia, ale może własnie przez trudne doświadczenia, bardzo otwartego na człowieka i Boga. Ta wrażliwość pozwoliła mu właściwie odczytać przesłanie, z którym w 1933 r. w Wilnie przyszła do niego prosta siostra drugiego chóru. I mimo piętrzących się przeciwności - zaufać i podjąć z nią dzieło szerzenia kultu Bożego Miłosierdzia.

Z jego inspiracji św. s. Faustyna zaczęła pisać "Dzienniczek", a kiedy zwiedziona przez złego ducha, spaliła zapiski, na polecenie spowiednika zaczęła je pisać ponownie. To ks. Sopoćko zlecił malowanie obrazu Jezusa Miłosiernego na początku 1934 r. wileńskiemu artyście prof. Eugeniuszowi Kazimirowskiemu, którego pracownia mieściła się w tym samym budynku, co mieszkanie księdza. I sam pozował malarzowi przy szkicowaniu postaci Jezusa Miłosiernego. On też po śmierci s. Faustyny gromadził materiały, świadectwa i rozpoczął starania o jej beatyfikację.

- Starał się, żeby postać s. Faustyny, objawienia i inne cudowne wydarzenia towarzyszące życiu zakonnicy, nie przesłoniły przesłania o Bożym miłosierdziu - mówił bp. Ciereszko. - Z drugiej strony widzimy jak Bóg przygotowywał go do tej roli. Jak prowadził prostą drogą, wypracowującą cnoty.

Widać to w pozostawionych przez ks. Sopoćkę dziennikach, które z przerwami pisał aż do śmierci. Chociaż jak podkreślili uczestnicy spotkania, więcej o kapłanie można było dowiedzieć się z "Dzienniczka" s. Faustyny, niż z jego powściągliwych zapisków. O pierwszym spotkaniu z s. Faustyną, ks Sopoćko napisał 3 zdania, a siostra opisała je na trzech stronach. Spotkanie z s. Faustyną było dla dojrzałego już wtedy kapłana, duchowym przełomem.

"Tyle razy myślałem o tej prawdzie w medytacjach, szczególnie na rekolekcjach, tyle razy mówiłem o niej w kazaniach i powtarzałem w modlitwach liturgicznych, ale nie wnikałem w jej treść i w jej znaczenie dla życia duchowego; szczególnie nie rozumiałem, a na razie nie mogłem się zgodzić, że Miłosierdzie Boże jest najwyższym przymiotem Stwórcy, Odkupiciela i Uświęciciela. Dopiero trzeba było prostej, świątobliwej duszy, ściśle zjednoczonej z Bogiem, która - jak wierzę - z natchnienia Bożego powiedziała mi o tym i pobudziła do studiów, badań i rozmyślań na ten temat" - wspominał ks. Sopoćko, przyznając, że sprawa kultu Bożego Miłosierdzia, a szczególnie ustanowienie Niedzieli Miłosierdzia Bożego, była jednym z głównych celów jego życia.

Grzegorz Górny zwrócił uwagę, że cicha, skromna praca, przynosząca wielkie duchowe dobra, zapoczątkowana przez ks. Sopoćkę, jest kontynuowana w założonym przez niego Zgromadzeniu Sióstr Jezusa Miłosiernego (faustynki). Powstania tego zgromadzenia chciał Pan Jezus w objawieniach s. Faustynie. Pierwszy domu zakonny założono w 1946 r. w Myśliborzu k. Gorzowa Wielkopolskiego. Dzięki "pomyłce" sekretarza biskupa z Wilna, który zamiast do Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia z Łagiewnik, zadzwonił do domu generalnego faustynek do Gorzowa, siostry w 2001 r. założyły placówkę w Wilnie. I też przez zupełny "przypadek" otrzymały później budynek, w którym dawniej mieszkał ks. Sopoćko i w którym powstał obraz Jezusa Miłosiernego. Wymowne, że w miejscu dawnej pracowni znajduje się teraz kaplica Hospicjum im. bł. ks. Michała Sopoćki. To w niej Koronką do Bożego Miłosierdzia siostry modlą się za umierających, oczekując dla nich łask, które z tą modlitwą związał Jezus. Siostra Michaela Rak, dzięki której powstało to pierwsze na Litwie hospicjum dla dorosłych, zbiera fundusze na hospicjum dla dzieci.

Album "Ufający" został wydany nakładem wydawnictwa Rosikoń Press. jest kolejnym w serii "świadkowie Tajemnicy", która na tegorocznych Targach Wydawców Katolickich zdobyła wyróżnienie kapituły nagrody Feniksa.