Zakosztujcie prawdziwej radości

Mikołaj Kowalski

publikacja 02.06.2018 16:34

- Ośmiu kleryków Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Warszawsko-Praskiej przyjęło święcenia kapłańskie. - Nie troskajcie się o to, co doczesne - mówił do nich bp Romauld Kamiński.

Zakosztujcie prawdziwej radości

- Idźcie za Chrystusem, towarzysząc ludziom na drodze wiary - mówił bp Romuald Kamiński do ośmiu diakonów Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Warszawsko-Praskiej, którzy w katedrze św. Floriana przyjęli święcenia prezbiteratu.

Nowymi prezbiterami zostali: Szymon Andrzej Berger, Marcin Bodziak, Paweł Marcin Jagła, Patryk Krzysztof Lendlewicz, Daniel Lubański, Jan Łaski, Jan Lucjan Roztocki i Michał Sztreja. W uroczystości wzięli udział wychowawcy i profesorowie Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Warszawsko-Praskiej, rodziny prezbiterów, a także proboszczowie parafii, w których sprawować będą posługę kapłańską.

Biskup Romuald Kamiński podkreślał, że diecezję warszawsko-praską tworzą ludzie często bardzo młodzi, którzy poszukują swojego miejsca w świecie. 

- Ważne dla chrześcijańskich wspólnot jest to, aby prowadzili je kapłani, którzy swoją młodością i zapałem będą potrafili rozbudzać wiarę, a także wskazywać wiernym drogę ku zbawieniu - mówił w czasie Mszy św., dodając że powołanie jest darem Boga, który zaprasza człowieka do współpracy w dziele zbawienia.

Ordynariusz warszawsko-praski prosił nowych kapłanów, by byli otwarci na ludzi świeckich i nie troskali się o to, co doczesne. - Kto nie odkryje i nie odpowie na Boży plan miłości wobec niego, ten nigdy nie zakosztuje prawdziwej radości i głębi istoty swojego życia - mówił bp Romuald Kamiński, udzielając ośmiu diakonom święceń kapłańskich w stopniu prezbiteratu.