Bp Jerzy Mazur: Głoście dobrą nowinę także na cyfrowym kontynencie

Joanna Jureczko-Wilk Joanna Jureczko-Wilk

publikacja 16.06.2018 19:38

O misyjną aktywność, odwagę i świadectwo zaapelował biskup ełcki podczas zakończenia nawiedzania jasnogórskiej ikony w diecezji warszawsko-praskiej.

Biskup Jerzy Mazur zachęcał do odmawiania modlitwy różańcowej, o którą tak często prosiła Maryja podczas objawień Biskup Jerzy Mazur zachęcał do odmawiania modlitwy różańcowej, o którą tak często prosiła Maryja podczas objawień
Joanna Jureczko-Wilk /Foto Gość

Podczas kazania, wygłoszonego na dziękczynnej Mszy św. w kościele Najczystszego Serca Maryi w Warszawie, biskup ełcki Jerzy Mazur dołączył do podziękowań za czas nawiedzenia i szczególnych łask dla diecezji, jej parafii, wspólnot, rodzin i wszystkich wiernych.

- W tym czasie łaski odkrywaliśmy piękną, Maryjną drogę wierności służby Bogu i człowiekowi - mówił biskup. Podkreślił, że śluby jasnogórskie z 1956 r. nadal są dla nas zadaniem do wypełnienia w życiu każdego z nas. Ich pokłosiem jet peregrynacja kopii ikony Matki Bożej, która zapoczątkował kard. Stefan Wyszyński i które trwa od ponad 60 lat. Biskup Mazur zachęcał do intensywnej modlitwy w intencji rychłej beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia.

- Maryja zawsze staje pomiędzy swym Synem a ludźmi w sytuacji braków, niedostatków i cierpień - mówił bp Jerzy Mazur, nawiązując do czytań o cudzie w Kanie Galilejskiej. - Dzisiaj w życiu ludzi ochrzczonych widoczny jest brak "wina Ewangelii" - brak radości życia wiarą, miłością, nadzieją, wartościami ewangelicznymi. Odczuwamy go we wszystkich środowiskach. Maryja w te dni nawiedzenia, widząc, czego wy, wasze parafie, diecezja potrzebujecie i czego wam brakuje, szła z tym do swojego Syna. Prowadziła wszystkich do Jezusa, bo wiemy, że On nie zawiedzie. Tylko On ma moc przemiany rzeczywistości, w jakiej żyjemy. Idźmy więc do Maryi i mówmy z ufnością o swoich brakach, problemach, mówmy Jej także o radościach, marzeniach, planach. Uczmy się od Niej mocnej wiary i zawierzenia Bogu.

Biskup dodał, że Maryja mówiąc: "Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie", zwróciła uwagę, że Jezus oczekuje naszego zaangażowania, naszego wysiłku, starań w rozpoznawaniu i pełnieniu woli Boga.

- Żyjcie Duchem Świętym! - nawoływał biskup - To On uwalnia od obaw, strachu, a napełnia nas radością, odwagą, pokojem, miłością i pokojem. On prowadzi nas drogami świętości i pomaga nam rozpoznać, co Bogu przyjemne i co doskonałe. Uzdolni na do ofiar, poświęceń, przebaczenia i wyrzeczeń. 

Biskup zachęcał do mocnej wiary, której podstawą jest żywa i ufna bliskość z Jezusem - "prawdziwym źródłem nadziei".  Zwracał uwagę na to, żebyśmy kochali Boga i bliźnich miłością głęboką, "prawdziwą, a nie byle jaką".  Na wzór Jezusa, który tak nas ukochał, że oddał za nas swoje życie. To rodzina, wpatrzona w Chrystusa ukrzyżowanego, żyjąca mądrością krzyża i Eucharystią, biorącą swój krzyż i naśladująca Jezusa, żyjąca słowem Bożym, staje się domowym Kościołem i jest źródłem odnowy w społeczeństwie.

Zwracał uwagę, że podczas licznych objawień Maryja prosiła o modlitwę, pokutę, odmawianie Różańca. Biskup wspominał, że pracując na Syberii, w Irkucku, w diecezji trzydzieści razy większej od Polski, która ma za sobą trudną historię prześladowań i gułagów, śmierci milionów ludzi, wielokrotnie słyszał, że to wiara, modlitwa pomogła ludziom przetrwać ten trudny czas.

- Dzięki wierze babuszek i Różańcowi wiara tam przetrwała i teraz się odradza. Idźmy w życie z Różańcem, złączeni z Maryją! Odkrywajmy ten skarb. I pamiętajmy, że rodzina, która modli się razem, zjednoczona pozostaje też na innych płaszczyznach - prosił biskup.

Biskup Mazur zaapelował też o większą aktywność i odwagę w ewangelizacji. - W obliczu sekularyzacji i słabnącej powszechnie wiary misją Kościoła jest głoszenie Chrystusa, pokazywanie światu, że Bóg jest najważniejszy. Bo świat bez Niego jest pozbawiony nadziei, jest światem bez przyszłości - ostrzegał hierarcha. 

- Czyńcie wszystko, by Kościół warszawsko-praski był Kościołem w drodze, wychodzącym na peryferia współczesnego świata; który niesie Chrystusa innym jak Maryja. Wszyscy idźmy na współczesne areopagi i do tych, którzy się zagubili, z którymi pracujemy lub się uczymy. Stańmy się świadkami Jezusa Chrystusa w świecie - mówił biskup ełcki. Do młodych zaś zaapelował: - Jesteście nadzieją misji. Ewangelizujcie waszych rówieśników, swoimi metodami ogłaszajcie Dobrą Nowinę na cyfrowym kontynencie, na Facebooku. Nie bójcie się. Ewangelizujcie!