Wojewoda mazowiecki zezwolił na budowę stacji metra na Targówku

Agata Ślusarczyk

publikacja 20.06.2018 16:44

Wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę stacji metra przy ul. Kondratowicza na warszawskim Targówku. To druga wydana decyzja - z siedmiu - dotycząca budowy II linii metra.

Wojewoda mazowiecki zezwolił na budowę stacji metra na Targówku Wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera Agata Ślusarczyk /Foto Gość

Zakres prac obejmuje budowę stacji C20, a także tuneli wraz z łącznikiem tunelowym, budowę i przebudowę infrastruktury technicznej oraz wejść, wind i klatek schodowych. Oprócz tego przebudowane zostaną sieci uzbrojenia terenu, dróg i układu drogowego.

Decyzja wojewody obejmuje również rozbiórkę obiektu znajdującego się na terenie budowy stacji.

Z. Sipiera powiedział dziennikarzom w czasie konferencji, że jest to druga z siedmiu decyzji w sprawie budowy II linii metra. - Polega na budowie komory demontażowej przy stacji C18 przy ul. Władysława Łokietka na południu od ul. Gilarskiego, budowie tuneli i przebudowie sieci i uzbrojenia terenu. Dalsze (decyzje) są bardziej szczegółowe - powiedział.

Pytany o to, kiedy zostaną wydane kolejne, odpowiedział: "Bezzwłocznie".

Wojewoda podkreślił także, że współpraca z miastem w zakresie budowy II linii metra "jest dobra i tak absolutnie powinna wyglądać w większości innych inwestycji". - Dlatego chciałem ten mit braku współpracy pomiędzy miastem a wojewodą obalić - podkreślił.

Inwestorem budowy II linii metra jest m.st. Warszawa. Przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę wojewoda sprawdza zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu budowy z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi. Oprócz tego kontroluje zgodność z wymaganiami ochrony środowiska.