Bez świeckich nie ma Kościoła

Tomasz Gołąb /archwwa.pl

publikacja 24.06.2018 14:06

Dwadzieścia jeden osób zostało uhonorowanych medalem "Za zasługi dla Archidiecezji Warszawskiej".

Bez świeckich nie ma Kościoła Od 2009 roku medalem "Za zasługi dla Archidiecezji Warszawskiej" uhonorowano w sumie 565 osób. Tomasz Gołąb /Foto Gość

W uroczystość patronalną archikatedry warszawskiej, wspomnienie Narodzenia św. Jana Chrzciciela kard. Kazimierz  Nycz odznaczył m.in. wolontariuszki Towarzystwa Charytatywnego im. o. Pio, które przy klasztorze kapucynów w Warszawie od lat angażują się w prowadzenie kuchni i punktu medycznego dla ubogich i bezdomnych.

Medale otrzymali też świeccy na różny sposób angażujący się w swoich parafiach. Są wśród nich osoby zaangażowane w działalność charytatywną na rzecz ubogich oraz duszpasterstwo, architekci i budowlańcy wspierający proboszczów w prowadzeniu inwestycji parafialnych i remontów, ale też spraw administracyjnych. Są też działacze Akcji Katolickiej, wychowawcy, zakrystianin, kościelny i organista.

W gronie odznaczonych znalazły się też dwie siostry zakonne: franciszkanki od pokuty i miłości chrześcijańskiej. Jedna, to długoletnia pracownica Archiwum Archidiecezjalnego, druga - kieruje zespołem charytatywnym w parafii św. Jakuba na Ochocie.

- Bez świeckich nie ma Kościoła. W tym roku nasza parafia świętuje 100-lecie istnienia. Dlatego wystąpiłem o uhonorowanie tych, którzy są przedłużeniem rąk proboszcza i wyróżniają się piękną posługą na rzecz naszej wspólnoty - mówi ks. Henryk Bartuszek, proboszcz parafii św. Jakuba Apostoła.

- Niech Pan Bóg wynagrodzi wam za to, co czynicie dla dobra waszych parafii i całej diecezji - dziękował metropolita warszawski, odznaczając 21 osób.

Pełna lista odznaczonych:

 • s. Kalista Helena Lesman ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od Pokuty i Miłości Chrześcijańskiej, 42 lata przepracowała w Archiwum Archidiecezjalnym Warszawskim.
 • Jacek Strzyżewski, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 310 w Warszawie, na terenie parafii św. Tomasza. Współpracuje z parafią, "wkłada dużo serca w organizowanie pracy z dziećmi i młodzieżą".
 • Jan Musiał z Archikonfraterni Literackiej przy bazylice archikatedralnej w Warszawie
 • Małgorzata Kłosowska, wolontariuszka Towarzystwa Charytatywnego im. Ojca Pio przy klasztorze kapucynów.
 • Ewa Łącka, wolontariuszka Towarzystwa Charytatywnego im. Ojca Pio przy klasztorze kapucynów. Posługuje w kuchni dla ubogich i bezdomnych.
 • Maria Archacka, wolontariuszka Towarzystwa Charytatywnego im. Ojca Pio przy klasztorze kapucynów, zaangażowana też w parafii św. Tadeusza w Warszawie.
 • Danuta Forysiak, od 20 lat działa w Katolickim Stowarzyszeniu Pielęgniarek, od 10 lat wolontariuszka Punktu Medycznego  dla ubogich i bezdomnych działającego przy klasztorze kapucynów.
 • Maria Marta Łukasiewicz z parafii św. Józefa na Kole, aktywna w życiu lokalnej wspólnoty, z zaangażowaniem prowadzi administrację parafialną
 • Jadwiga Uliasz, z parafii św. Wojciecha i św. Marcina w Lewiczynie, aktywna w życiu wspólnoty parafialnej. Powstaniec Warszawski.
 • Tadeusz Czarnecki, od 20 lat pełni funkcję kościelnego w parafii św. Wojciecha i Marcina w Lewiczynie
 • Dariusz Karpacki z parafii św. Wojciecha i Marcina w Lewiczynie, architekt, od 24 lat nadzwyczajny szafarz Komunii świętej.
 • Leszek Timofiejew, od 13 lat członek rady parafialnej w parafii św. Wojciecha i Marcina w Lewiczynie.
 • Małgorzata Wielgo z parafii św. Małgorzaty w Łomiankach, wiceprezes zarządu Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej
 • Józef Dębski z parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Warszawie, prezes parafialnego oddziału Akcji Katolickiej, w stowarzyszeniu od początku jego istnienia.
 • Karol Radecki z parafii św. Anny w Grodzisku Mazowieckim. Pracownik naukowy Politechniki Warszawskiej, prezes parafialnego oddziału Akcji Katolickiej, organizator marszy dla życia i rodziny
 • Krzysztof Skibiński z parafii Świętej Bożej Rodzicielki w Klarysewie, działacz Akcji Katolickiej.
 • Bożena Obuszyńska z parafii Narodzenia NMP w Warszawie, gdzie posługuje a od 11 lat również kieruje pracami wspólnoty Caritas, opiekując się potrzebującymi pomocy ubogimi i seniorami.
 • sRyszarda Przyłucka ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od Pokuty i Miłości Chrześcijańskiej, przewodnicząca zespołu charytatywnego w parafii św. Jakuba, z ofiarnością służy chorym i biednym.
 • Grzegorz Toczydłowski z parafii św. Jakuba w Warszawie, od 27 lat zakrystianin w kościele parafialnym.
 • Mirosław Dering, z parafii św. Jakuba w Warszawie, od 25 lat organista w kościele parafialnym.
 • Stanisław Woźniak z parafii św. Jakuba w Warszawie, zaangażowany we wspólnocie parafialnej, wspiera prace remontowe świątyń.