Inspirujcie parafian

Tomasz Gołąb

|

Gość Warszawski 26/2018

publikacja 28.06.2018 00:00

– Nie da się być proboszczem, robiąc dokładnie to samo, co się robiło 50, 40 czy 30 lat temu – mówił kardynał Kazimierz Nycz nowym pasterzom 16 parafii. Dzień wcześniej dekrety wręczył również bp Romuald Kamiński.

Nowi proboszczowie przed objęciem urzędu złożyli wyznanie wiary. Nowi proboszczowie przed objęciem urzędu złożyli wyznanie wiary.
Tomasz Gołąb /foto gość

Ksiądz Robert Strzemieczny ma za sobą 25 lat kapłaństwa. Posługiwał w dużych parafiach: św. Franciszka z Asyżu na Okęciu, Bogurodzicy Maryi na Jelonkach, św. Kazimierza w Pruszkowie. Ostatnie cztery lata był proboszczem w kościele Narodzenia NMP na Lesznie, przy al. Solidarności.

Pracy mu nigdy nie brakowało: był czas, że katechizował na 1,5 etatu w liceum, a ostatnio był także kapelanem w Szpitalu św. Zofii przy ul. Żelaznej. Ale nowe wyzwanie duszpasterskie przyjmuje z wielką pokorą, by nie powiedzieć – obawą. – Mój poprzednik ustawił poprzeczkę bardzo wysoko. Nie wiem, czy podołam wszystkim oczekiwaniom, ale ufam, że Matka Boża Częstochowska i ludzie pomogą. A ks. Tadeusz Sowa, który pozostanie w parafii jako rezydent, będzie mógł zawsze doradzić – mówi nowy proboszcz w kościele Najświętszego Zbawiciela. Tradycyjnie w czerwcu zapadają decyzje biskupów warszawskich dotyczące zmian personalnych w parafiach. We wspólnocie przy pl. Zbawiciela dotyczą one nie tylko proboszcza. Ks. Tadeusz Sowa będzie dalej pełnił funkcję moderatora Kurii Metropolitalnej Warszawskiej. Ale 26 sierpnia z parafią żegnać się będą także ksiądz Piotr Burgoński, skierowany na zamieszkanie w Domu Rekolekcyjno-Formacyjnym „Dobre Miejsce” przy zachowaniu pełnionych funkcji w PWTW, a także ks. Paweł Stępień, mianowany rezydentem w kościele rektorskim św. Grzegorza na Woli, i ks. Moisés Marín Pérez, który będzie rezydentem w parafii św. Augustyna przy zachowaniu funkcji sprawowanych w Sądzie Metropolitalnym Warszawskim. Jako rezydenci do zespołu duszpasterskiego w parafii Zbawiciela dołączą: ks. Bartłomiej Pergoł, notariusz Kurii Metropolitalnej Warszawskiej, oraz ks. Łukasz Przybylski, rejonowy duszpasterz młodzieży i wizytator nauczania religii. W sumie zmiany dotkną kilkudziesięciu parafii archidiecezji warszawskiej i podobnej liczby w diecezji warszawsko-praskiej. Na emeryturę w obydwu diecezjach przechodzi 10 proboszczów. Zastąpią ich młodsi koledzy: 50. roku życia nie przekroczyli m.in. ks. Sławomir Gocałek, ks. Jarosław Kucharczyk i ks. Paweł Sobstyl, który zastąpi w parafii Dzieciątka Jezus na Żoliborzu ks. Pawła Piotrowskiego. – Każdy kapłan wnosi do parafii swoje doświadczenie duszpasterskie. Od 1982 roku, gdy rozpocząłem pielgrzymowanie na Jasną Górę, opiekuję się także grupą Węgrów w Warszawie. Pewnie przyjdą więc ze mną na Żoliborz. Chciałbym już w październiku wprowadzić do świątyni relikwie bł. Honorata Koźmińskiego, założyciela blisko 30 zgromadzeń zakonnych, którego posługa przygotowała Polskę w czasie rozbiorów do odzyskania niepodległości w 1918 roku. Ta postać jakoś towarzyszy mojemu kapłaństwu od czasu, gdy odgrywałem ją kiedyś w amatorskim teatrze. Później, gdy otrzymałem jego relikwie, obiecałem, że będę ich kustoszem, propagując kult błogosławionego kapucyna, dla którego najważniejsza była posługa przy ołtarzu i w konfesjonale. Cieszę się, że będę mógł to zrobić jako proboszcz na Żoliborzu, i to z dwoma nowymi wikariuszami, ks. Mateuszem Remigiuszem Nyczem oraz ks. Mariuszem Żołądkiewiczem – mówi ks. Paweł Sobstyl. Obejmujący urząd proboszczowie archidiecezji złożyli 19 czerwca wyznanie wiary i przyrzeczenia. Wcześniej wobec bp. Romualda Kamińskiego zrobili to także nowi proboszczowie parafii warszawsko-praskich. – Kościół posyła was do konkretnych parafii z określonym celem, jakim jest głoszenie Ewangelii, sprawowanie sakramentów i posługa miłości. Pamiętajcie zawsze, że to, co podstawowe i zasadnicze w misji Kościoła, chciałoby się powiedzieć: zwyczajne, trzeba wypełniać w sposób nadzwyczajny: gorliwy, piękny, głęboki – zaznaczył kard. Nycz. Metropolita warszawski zwrócił też uwagę na konieczność „wychodzenia do ludzi”. Podkreślił, że trzeba wychodzić na obrzeża, peryferie – jak mówi papież Franciszek – by szukać i przyprowadzać do Kościoła. Nowym proboszczom radził, by byli twórczymi kontynuatorami swoich poprzedników. – Dobrze jest stosować zasadę, by w pierwszym roku posługi nie zaczynać od rewolucji, ale głęboko się przypatrywać i prowadzić namysł duszpasterski wspólnie ze współpracownikami, księżmi i radą parafialną. Uwierzcie, świeccy mogą wiele wnieść i pomóc w prowadzeniu parafii – mówił kard. Nycz. – Myliłby się ten, kto chciałby być proboszczem i myślałby, że wystarczy robić dokładnie to, co się robiło 50, 40 czy 30 lat temu. Ważnym zadaniem proboszcza jest inspirowanie parafian i współpracowników. Nie wy otrzymujecie parafię, ale to parafia otrzymuje was – podkreślił metropolita warszawski, wskazując na służebny charakter misji proboszcza. •

Na emeryturę przechodzą

Ks. Stanisław Golba, proboszcz parafii św. Jadwigi Śląskiej w Milanówku, zamieszka w Domu Księży Emerytów w Kiełpinie Poduchownym Ks. Tadeusz Jaworski, proboszcz parafii Narodzenia Pańskiego w Błoniu, pozostanie w niej jako rezydent Ks. Stefan Kazulak, dotychczasowy proboszcz parafii Miłosierdzia Bożego w Grójcu, obejmie funkcję rezydenta w parafii św. Małgorzaty DM w Łomiankach Ks. Grzegorz Krysztofik, proboszcz parafii MB Szkaplerznej w Warce, pozostanie w niej jako rezydent Ks. Ryszard Mierzejewski, proboszcz parafii Świętej Trójcy w Latowiczu, zamieszka w Domu Księży Emerytów w Otwocku Ks. Paweł Piotrowski, proboszcz parafii Dzieciątka Jezus, pozostanie w niej jako rezydent Ks. Józef Skarpetowski, proboszcz parafii św. Brata Alberta w Wesołej-Zielonej, pozostanie w niej jako rezydent Ks. Adam Szczygielski, proboszcz parafii Miłosierdzia Bożego w Grodzisku Mazowieckim, pozostanie w niej jako rezydent Ks. Henryk Trzaskowski, proboszcz parafii św. Floriana w Mogielnicy, pozostanie w niej jako rezydent Ks. Henryk Zarzycki, proboszcz parafii św. Małgorzaty DM w Leoncinie, zamieszka w Domu Księży Emerytów w Kiełpinie Poduchownym.

Nominacje na urząd proboszcza

Ks. Jarosław Balikowski (diecezja warszawsko-praska) został proboszczem parafii MB Królowej Polski w Wyszkowie-Rybienku Leśnym Ks. Krzysztof Bańkowski, wikariusz parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Pruszkowie-Żbikowie, został proboszczem parafii św. św. Apostołów Piotra i Pawła w Kaskach Ks. Paweł Bekus, rezydent w parafii św. Augustyna, został proboszczem parafii Narodzenia NMP Ks. Henryk Maciej Chibowski (diecezja warszawsko-praska) został proboszczem parafii św. Brata Alberta w Wesołej-Zielonej Ks. Sławomir Gocałek, wikariusz parafii bł. Władysława z Gielniowa, został proboszczem parafii Przemienienia Pańskiego w Boglewicach Ks. Grzegorz Jaszczyk, proboszcz parafii św. Mateusza Ewangelisty w Dawidach, został proboszczem parafii św. Jadwigi Śląskiej w Milanówku Ks. Jarosław Kucharczyk, wikariusz parafii św. Wojciecha BM w Płochocinie, został proboszczem parafii MB Szkaplerznej w Warce Ks. Mirosław Lewaszkiewicz, proboszcz parafii Przemienienia Pańskiego w Boglewicach, został proboszczem parafii Miłosierdzia Bożego w Grójcu Ks. Ludwik Nowakowski, rezydent w parafii św. Franciszka z Asyżu w Izabelinie, został proboszczem parafii NMP Wspomożenia Wiernych w Kostowcu Ks. Robert Pawlak, proboszcz parafii MB Częstochowskiej w Starogrodzie, został proboszczem parafii bł. Honorata Koźmińskiego w Chrośli Ks. Grzegorz Rowicki (diecezja warszawsko- -praska), proboszcz parafii Miłosierdzia Bożego w Rudzienku, został proboszczem parafii MB Częstochowskiej w Starogrodzie Ks. Paweł Sobstyl, rezydent w parafii Wniebowstąpienia Pańskiego, został proboszczem parafii Dzieciątka Jezus w Warszawie Ks. Robert Strzemieczny, proboszcz parafii Narodzenia NMP w Warszawie, został proboszczem parafii Najświętszego Zbawiciela Ks. Jarosław Szulc, wikariusz parafii Wniebowstąpienia Pańskiego, został proboszczem parafii św. Mateusza Ewangelisty w Dawidach Ks. Krzysztof Węglarz (diecezja warszawsko- -praska) został proboszczem parafii Miłosierdzia Bożego w Rudzienku Ks. Grzegorz Wieteska, proboszcz parafii św. Maksymiliana Kolbego w Bramkach, został proboszczem parafii Narodzenia Pańskiego w Błoniu Ks. Bogusław Wnuk (diecezja warszawsko- -praska), proboszcz parafii bł. Honorata Koźmińskiego w Chrośli, został proboszczem parafii Świętej Trójcy w Latowiczu Ks. Zbigniew Wojtaś, proboszcz parafii św. św. Apostołów Piotra i Pawła w Kaskach, został proboszczem parafii Miłosierdzia Bożego w Grodzisku Mazowieckim Ks. Grzegorz Wolski, proboszcz parafii Świętego Ducha w Werdunie, został proboszczem parafii św. Floriana w Mogielnicy Ks. Krzysztof Woźniak, proboszcz parafii NMP Wspomożenia Wiernych w Kostowcu, został proboszczem parafii św. Małgorzaty DM w Leoncinie Ks. Janusz Wójcikowski, dotychczasowy wikariusz parafii św. Stanisława BM, został proboszczem parafii Świętego Ducha w Werdunie Ks. Zdzisław Żelazko, wikariusz parafii św. Floriana w Brwinowie, został proboszczem parafii św. Maksymiliana w Kolbego w Bramkach