Otwieramy nowy Dom Boży

Joanna Jureczko-Wilk

|

Gość Warszawski 37/2018

publikacja 13.09.2018 00:00

Kilka tysięcy wiernych – także z odległych diecezji – przybyło na poświęcenie kościoła Matki Bożej Loretańskiej, ukrytego w podwyszkowskich lasach.

▼	Przestronna, jasna i prosta świątynia może pomieścić pół tysiąca osób. ▼ Przestronna, jasna i prosta świątynia może pomieścić pół tysiąca osób.
Joanna Jureczko-Wilk /Foto Gość

Pątnicy z diecezji drohiczyńskiej 4 dni szli „od chrzcielnicy do grobu bł. Ignacego Kłopotowskiego”. Krótszą trasę mieli do pokonania uczestnicy pielgrzymki dekanatu jadowskiego, którzy wiernie od 30 lat przychodzą na loretański odpust. Ten rok był jednak wyjątkowy, bo połączony z pobłogosławieniem nowego kościoła.

– Uwielbiajmy Boga z głębi naszych serc za łaskę otwarcia nowej świątyni w czasie, gdy wiele społeczności bogatych, znudzonych, ale nade wszystko zagubionych, świątynie zamyka – mówił w homilii bp Romuald Kamiński, który przewodniczył Mszy św. koncelebrowanej, pierwszej w nowej przestrzeni sakralnej. W uroczystości wzięło udział kilkudziesięciu kapłanów, siostry loretanki – kustoszki tamtejszego sanktuarium, ojcowie ze Zgromadzenia Najświętszych Serc Jezusa i Maryi, przedstawiciele innych zgromadzeń zakonnych działających na terenie diecezji warszawsko-praskiej oraz członkowie Rodziny Loretańskiej. Ze sztandarami licznie stawili się członkowie Kościelnej Służby Porządkowej „Totus Tuus”. Obecni byli również fundatorzy świątyni, dzięki hojności których budowla stanęła w ciągu zaledwie pięciu lat. Biskup Romuald Kamiński poświęcił mury kościoła, okadził ołtarz i umieścił w nim relikwie bł. ks. Ignacego Kłopotowskiego, inicjatora budowy miejsca kultu Matki Bożej w Loretto i założyciela Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Loretańskiej. Warszawsko-praski ordynariusz zaznaczył, że uroczystość pierwszej Mszy św. w nowym domu Bożym odbywa się w 99. roku istnienia zgromadzenia. Wyraził też nadzieję, że w przyszłym roku, jubileuszowym dla sióstr, odbędzie się konsekracja kościoła.