Uratowali dziesiątki tysięcy małżeństw, zostali odznaczeni

Agata Ślusarczyk Agata Ślusarczyk

publikacja 16.09.2018 16:27

Założyciele stowarzyszenia Spotkania Małżeńskie - Irena i Jerzy Grzybowscy zostali uhonorowani medalem "Za zasługi dla Archidiecezji Warszawskiej". Odznaczenie wręczył kard. Kazimierz Nycz, metropolita warszawski.

Uratowali dziesiątki tysięcy małżeństw, zostali odznaczeni Irena i Jerzy Grzybowscy z wykształcenia są geografami. Mają dwie córki. Agata Ślusarczyk /Foto Gość

Uroczystość nadania odznaczeń miała miejsce podczas Mszy św. na zakończenie Międzynarodowego Zjazdu Liderów Ośrodków Diecezjalnych i Liderów Ośrodków Krajowych Spotkań Małżeńskich w Konstancinie-Jeziornej. Liturgii dziękczynnej za 40 lat Spotkań Małżeńskich - weekendowych rekolekcji opartych o zasady dialogu - przewodniczył kard. Kazimierz Nycz, metropolita warszawski.

- Budować na Chrystusie - tego uczą Spotkania Małżeńskie. Jeśli nie będziesz budował na własnym "ja", ale na drugim człowieku i razem z drugim człowiekiem, nie zapominając o Panu Bogu, owoc i skutek takiego ducha będzie błogosławiony i będzie drogą świętości i zbawienia - powiedział kardynał Nycz podczas jubileuszowej Eucharystii. Dodał, że trudności w małżeństwie zawsze będą, ale małżonkowie nie są skazani na samotność, ponieważ Bóg zawsze jest z nimi.

Odbierając medal "Za zasługi dla Archidiecezji Warszawskiej” Irena Grzybowska powiedziała, że "należy się on Duchowi Świętemu”. - Czuję się uczestniczką tego daru, jakim są Spotkania Małżeńskie, mimo naszych słabości i niedoskonałości - powiedziała.

Uratowali dziesiątki tysięcy małżeństw, zostali odznaczeni   Mszy św. jubileuszowej przewodniczył kard. Nycz Agata Ślusarczyk /Foto Gość

Irena i Jerzy Grzybowscy z wykształcenia są geografami. Mają dwie córki. Irena Grzybowska przez wiele lat pracowała w Instytucie Geografii Uniwersytetu Warszawskiego, początkowo jako asystentka w Katedrze Geografii Fizycznej, później jako kustosz w bibliotece Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. Dr Jerzy Grzybowski pracował jako asystent, a później adiunkt w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN (1976-1990); następnie jako redaktor i redaktor naczelny miesięcznika „Misjonarz” (1990-2008) wydawanego przez Zgromadzenie Księży Werbistów. W latach 1996-2004 był członkiem Zespołu Koordynacyjnego Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich, a od 2004 jest członkiem jej Rady Programowej.

W kadencji 2009-2013 r. Irena i Jerzy Grzybowscy byli członkami Rady Duszpasterskiej przy Arcybiskupie Warszawskim. Są autorami licznych publikacji dotyczących małżeństwa, przygotowania do małżeństwa i duchowości małżeńskiej.

Przez 40 lat w Spotkaniach Małżeńskich wzięło udział 35 tys. małżeństw, tyle samo Wieczorach dla Zakochanych i rekolekcjach dla narzeczonych. Dla wielu z nich rekolekcje te miały charakter "ostatniej deski ratunku” przed rozwodem.

Międzynarodowy Zjazd Liderów Ośrodków Diecezjalnych i Liderów Ośrodków Krajowych Spotkań Małżeńskich odbył się dniach 14-16 września w Centrum Animacji Misyjnej Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego w Konstancinie.

Wzięło w nim udział ok. 180 liderów - małżeństw i kapłanów z 27 Ośrodków Spotkań Małżeńskich w Polsce oraz z 25 Ośrodków tego Stowarzyszenia prowadzących pracę rekolekcyjną poza Polską m.in. z Białorusi, Irlandii, Litwy, Łotwy, Mołdawii, Niemiec, Rosji, Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Ukrainy zarówno obrządku rzymskokatolickiego, jak i grekokatolickiego, oraz Wielkiej Brytanii. Uczestniczyć też będą Liderzy Spotkań Małżeńskich Cerkwi Prawosławnej.

Mottem zjazdy były słowa św. Pawła: "Czuwaj we wszystkim, podnieś na duchu, wypełnij swoją posługę!” (wg 2 Tym 4,2n). Uczestnicy spotkania nakreślili drogowskazy dalszego rozwoju. Są to m.in.: zwiększenie informacji o spotkaniach w mediach, potrzeba ustawicznej formacji i towarzyszeniu małżonkom na różnych etapach małżeństwa, a także rozwijanie gałęzi Spotkań Małżeńskich dla związków niesakramentalnych.

Maciej i Teresa Jakubowscy w pierwszych Spotkaniach Małżeńskich uczestniczyli w 1978 r. Później przez 12 lat pomagali innym parom jako animatorzy Spotkań Małżeńskich pracować nad małżeńskim dialogiem.

- Dzięki tym spotkaniom zrozumiałem różne reakcje żony. W efekcie dialogu przekonujemy się, że się kochamy, a drobne nieporozumienia nie przekreślają tego co nas łączy - mówi Maciej Jakubowski.

Teresa Jakubowska zauważa, że dzięki metodzie dialogu w relacji panuje większy pokój, mniejsza impulsywności oraz nieprzemyślane reakcje. - Każdy człowiek z natury jest egocentryczny, dialog daje przestrzeń do wypowiedzenia się drugiemu człowiekowi, wyjaśnienia sytuacji, co redukuje poziom konfliktu i pozwala odzyskać zaufanie - mówi T. Jakubowska.

Spotkania Małżeńskie to założone w Polsce katolickie międzynarodowe stowarzyszenie wiernych, którego statut został zatwierdzony przez Stolicę Apostolską w 2009 r.
Stowarzyszenie co roku prowadzi w Polsce ok. 100 warsztatów rekolekcyjnych dla małżeństw i kilkadziesiąt serii Wieczorów dla Zakochanych - warsztatowej metody przygotowania do sakramentu małżeństwa. W krajach poza Polską prowadzonych jest co roku ok. 50 rekolekcji podstawowych dla małżeństw i ok. 30 serii Wieczorów dla Zakochanych i Rekolekcji dla Narzeczonych.

W Warszawie w organizację weekendowych rekolekcji dla małżeństw zaangażowanych jest animatorskich 40 par i 7 kapłanów. Weekendowe sesje prowadzone są sześć razy do roku. Oprócz spotkań dla małżonków organizowane są także Wieczory dla Zakochanych adresowane dla osób przygotowujących się do sakramentu małżeństwa.

- Przychodzą też pary, które nie są formalnie narzeczonymi, ale dopiero zaczynają się poznawać, myślą poważnie o swoim związku i chcą poznać i podjąć dobrą decyzję - wyjaśnia Urszula Kowalczyk, która wraz z mężem odpowiada za warszawski region.