Bądźcie gorliwi i radykalni

|

Gość Warszawski 43/2018

publikacja 25.10.2018 00:00

W święto św. Łukasza Ewangelisty, 18 października, czterech alumnów Archidiecezjalnego Seminarium Misyjnego „Redemptoris Mater” przyjęło święcenia diakonatu. Mszy św. w archikatedrze warszawskiej przewodniczył kard. Kazimierz Nycz.

Na znak poddania się woli Bożej kandydaci modlili się, leżąc krzyżem na posadzce. Na znak poddania się woli Bożej kandydaci modlili się, leżąc krzyżem na posadzce.
Agata Ślusarczyk /Foto Gość

Nawiązując w homilii do Ewangelii o żniwie i robotnikach, zwrócił uwagę, że zawiera ona „mocne i wymagające” słowa: „Idźcie, oto was posyłam jak owce między wilki”. – Idźcie, by się spotkać z tym światem.

W tym świecie wilki były wtedy, kiedy Pan Jezus głosił Ewangelię, są teraz i będą w przyszłości. I to jest ta realistyczna droga, do której trzeba przygotować się w seminarium – powiedział metropolita warszawski. Kard. Nycz zwrócił także uwagę, że odpowiedzią na współczesny świat jest „gorliwość i mądry, ewangeliczny radykalizm oraz świętość życia apostołów”. Święcenia diakonatu z rąk metropolity warszawskiego przyjęło czterech alumnów VI roku Archidiecezjalnego Seminarium Misyjnego „Redemptoris Mater” w Warszawie: Wojciech Tadeusz Burzyński, Cezary Tomasz Graczyk, Luca Rossi i Krzysztof Dariusz Ważyński. Rektorem seminarium od chwili jego powstania w 1990 r. jest ks. Alojzij Oberstar.