Bp Jarecki o AK: Jesteście na froncie duszpasterskim Kościoła

Agata Ślusarczyk Agata Ślusarczyk

dodane 24.11.2018 16:14

Mówią o nich "przyboczna straż proboszcza”, aktywnie włączają się w życie społeczne i polityczne. Akcja Katolicka Archidiecezji Warszawskiej obchodzi swoje święto patronalne.

Bp Jarecki o AK: Jesteście na froncie duszpasterskim Kościoła W wigilię święta patronalnego AK w archikatedrze została odprawiona Msza św. Agata Ślusarczyk /Foto Gość

Mszy św. w archikatedrze św. Jana Chrzciciela, w wigilię Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata - patronalnego święta AK, przewodniczył biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej Piotr Jarecki.

W homilii wyjaśnił, że misją Kościoła jest przemiana świata według Bożych zasad. - Tak jak zaczyn przekształca od wewnątrz całość ciasta, tak Kościół ma przekształcać świat. Będąc w świecie, ma przekształcać świat i wprowadzać do świata wartości i zasady Królestwa Bożego, do którego jesteśmy powołani - wyjaśnił.

Dodał, że do tego dzieła potrzeba "aktywności, nie pasywności”. - Akcja Katolicka właściwie rozumiana robi wszystko, by przeciwstawić się takiemu klasowemu podejściu: duchowni - aktywni, świeccy - pasywni - powiedział biskup. I dodał, że "do istoty stowarzyszenia powinna należeć aktywność - poczynając od dzieci - aktywności w Kościele i aktywność inspirowana wiarą w różnych dziedzinach życia społecznego”.

Bp. Jarecki przypomniał, że na 210 parafii, Akcja Katolicka obecna jest w 76, 14 z nich przeżywa kryzys, 11 - prawie nie działa. - Aktywne oddziały stanowią jedną czwartą wszystkich parafii naszej archidiecezji - zauważył. Wyraził także nadzieję, że kryzysy, będą "kryzysami wzrostu”.

Biskup zdradził także swoje pragnienie, by kolejny aktywny Oddział powstanie także w parafii archikatedralnej - kościele biskupa. Wyjaśnił, że charyzmatem AK jest właśnie "najbliższa więź świeckich z hierarchią i biskupem”.

Nawiązując do apostolskiej misji Akcji Katolickiej zwrócił uwagę, by nie być apostołami "poza oceanami, daleko od codziennego życia”. - Przestrzenią, w której powinniśmy apostołować jest najbliższa nam przestrzeń, to znaczy rodzina - wyjaśnił.

Do zaangażowania się w działalność AK zachęcał także całe rodziny, a formowania w duchu świeckiego apostolstwa dzieci. - Ważne jest żeby wszyscy włączali się w to dzieło aktywności katolickiej, czyli ożywania Kościoła, bycia Kościołem, budowania Kościoła, życia Kościołem, a później przekształcania całej rzeczywistości społecznej i świata - wyjaśnił.

Dodał, że każdy członek AK, którego misją jest szerzenie Królestwa Bożego i jego zasad, powinien być człowiekiem prawdy, sprawiedliwości i miłości miłosiernej. Podkreślił że szczególną misją członków AK jest niesienie pokoju i pojednania.

- Nigdy podziału, bo taka jest misja Kościoła, a wy bracia i siostry jesteście na froncie duszpasterskim Kościoła - mówił.

W Mszy św. uczestniczyli członkowie AK wraz z diecezjalnym asystentem kościelnym ks. Piotrem Odziemczykiem. Po Eucharystii Jan Berner wygłosił okolicznościowy wykład na 100. rocznicę odzyskania niepodległości "Saga legionisty”.

Akcja Katolicka Archidiecezji Warszawskiej liczy ok. 1 tys. członków: 700 zwyczajnych i 300 wspierających. Charyzmatem AK jest bliska współpraca świeckich z hierarchią Kościoła, w celu realizowania misji apostolskiej Kościoła.

- Działamy w różnych obszarach życia: gospodarczego, kulturalnego, społecznego, pedagogicznego i politycznego. Mamy 20 posłów w Sejmie, 3 senatorów w Senacie, w samorządach ok. 40 osób - powiedziała Elżbieta Olejnik, prezes zarządu AK.