W imię jedności

Agata Ślusarczyk

|

Gość Warszawski 02/2019

dodane 10.01.2019 00:00

Tegoroczny Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan odbędzie się pod hasłem „Dąż do sprawiedliwości”.

▲	Ekumeniczna modlitwa łączy chrześcijan różnych wyznań. ▲ Ekumeniczna modlitwa łączy chrześcijan różnych wyznań.
Agata Ślusarczyk /Foto Gość

Co roku między 18 a 25 stycznia, czyli między dawnym świętem Katedry św. Piotra a świętem Nawrócenia św. Pawła, chrześcijanie różnych wyznań z całego świata spotykają się na ekumenicznych nabożeństwach, modlitwach, konferencjach i koncertach.