XIX Dzień Papieski pod hasłem: "Wstańcie, chodźmy"

jjw, KAI

publikacja 16.01.2019 13:35

13 października w całej Polsce odbędą się modlitwy, koncerty, spotkania i publiczna zbiórka na fundusz stypendialny dla młodzieży.

Dzień Papieski ma zachęcić młodych do poznania spuścizny św. Jana Pawła II Dzień Papieski ma zachęcić młodych do poznania spuścizny św. Jana Pawła II
Joanna Jureczko-Wilk /Foto Gość

Podczas ubiegłorocznego Dnia Papieskiego 13 października zebrano w całej Polsce ponad 7,5 mln zł. Pieniądze te jak co roku Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia przeznacza na fundusz stypendialny dla zdolnej młodzieży, pochodzącej z małych miasteczek i niezamożnych rodzin. To "żywy pomnik", budowany św. Janowi Pawłowi II od prawie dwudziestu lat.

- Jesteśmy zadowoleni, że zbiórka się udała. To oznacza, że w dalszym ciągu będziemy mogli wypłacać 2 tys. stypendiów – powiedział ks. Dariusz Kowalczyk, przewodniczący Zarządu Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, dziękując wszystkim ofiarodawcom i wolontariuszom, którzy włączyli się w organizacje zbiórki. Przy okazji zachęcił do wspierania FDNT za pośrednictwem odpisu 1 proc., gdyż Fundacja jest organizacją pożytku publicznego.

Członkowie Fundacji zapowiedzieli na konferencji prasowej w siedzibie Konferencji Episkopatu Polski, że tegoroczny Dzień Papieski będzie miał wyjątkowy charakter. Będzie nawiązywał do obchodzonej w tym roku 40. rocznicy pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do ojczyzny, która umocniła Polaków duchowo i przygotowała na czekająca ich niełatwą walkę o wolność. Będzie to także rok, w którym wspominamy pierwsze częściowo wolne wybory parlamentarne 4 czerwca 1989 r. oraz 20. rocznicę papieskiej pielgrzymki w 1999 r., najdłuższej wizyty apostolskiej Jana Pawła II do ojczyzny, w ramach której odwiedził aż 23 miejscowości. XIX Dzień Papieski będzie też duchowym przygotowaniem do obchodów 100. rocznicy urodzin Karola Wojtyły w roku 2020.

Główne obchody Dnia Papieskiego odbędą się w Warszawie. Towarzyszyć mu będą modlitwy, przypomnienie papieskiego nauczania i świadectwa życia, koncerty, spotkania i publiczna zbiórka na fundusz stypendialny. Jak zwykle w przeddzień na Zamku Królewskim w Warszawie wręczone zostaną katolickie nagrody TOTUS TUUS - za badanie, propagowanie i wcielanie w życie papieskiego przesłania.

Hasło XIX Dnia Papieskiego jest tytułem książki napisanej przez Jana Pawła II w 2002 r. Papież przywołuje w niej słowa Chrystusa, wypowiedziane do apostołów Ogrójcu, tuż przed pojmaniem, procesem i męką. W kolejnych rozdziałach Jan Paweł II podejmuje rozważania nad swoim powołaniem i odwołuje się do miejsc, osób i zadań związanych z posługą biskupią.

 - W ten sposób Ojciec Święty chciał zachęcić wówczas wszystkich do tego, aby obudzeni i zmobilizowani weszli w nowe, trzecie tysiąclecie chrześcijaństwa. Te słowa Dnia Papieskiego to nie tylko wspomnienie tamtego czasu końca papieskiego pontyfikatu – trzy lata później papież umarł – ale bierzemy do siebie te słowa, aby wstać i zabrać się do przybliżania papieża, jego osoby, jego dzieł” – powiedział kard. Kazimierz Nycz, przewodniczący Rady Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.