Słuchajcie Prymasa Tysiąclecia

jjw, archwwa.pl

publikacja 03.02.2019 15:34

W 70. rocznicę ingresu prymasa Stefana Wyszyńskiego kard. Kazimierz Nycz odprawi uroczystą Mszę św. w warszawskiej bazylice archikatedralnej.

Pomnik kard. Stefana Wyszyńskiego przed kościołem seminaryjnym w Warszawie, do którego 6 lutego 1949 r. odbył się jego ingres Pomnik kard. Stefana Wyszyńskiego przed kościołem seminaryjnym w Warszawie, do którego 6 lutego 1949 r. odbył się jego ingres
Jakub Szymczuk

"Moim pragnieniem jest, abyśmy bardziej poznali osobę, życie i posługę Czcigodnego Sługi Bożego i przybliżyli sobie jego nauczanie, które nadal jest bardzo aktualne" - napisał kard. Kazimierz Nycz, zachęcają diecezjan do  poznawania spuścizny Prymasa i świadectwa jego życia.

Od listopada 2017 r. ukazują się tomy zebranych zapisków Prymasa pt. „Pro memoria”.  To 27-tomowe dzieło wydawnicze jest efektem współpracy archidiecezji warszawskiej, archidiecezji gnieźnieńskiej, Instytutu Prymasa Wyszyńskiego, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Instytutu Pamięci Narodowej.

GALERIA ARCHIWALNYCH ZDJĘĆ - TUTAJ

Kardynał Kazimierz Nycz zaprasza też na uroczystą Eucharystię, którą odprawi 6 lutego o godz. 19 w warszawskiej bazylice archikatedralnej, w której znajduje się grób Prymasa Tysiąclecia. Eucharystia zostanie odprawiona dokładnie w 70. rocznicę ingresu Stefana Wyszyńskiego, arcybiskupa warszawskiego i gnieźnieńskiego, metropolity warszawskiego, Prymasa Polski do prokatedry warszawskiej, której funkcję, z uwagi na zniszczoną podczas drugiej wojny światowej archikatedrę, pełnił kościół seminaryjny przy Krakowskim Przedmieściu w Warszawie.

"Będziemy dziękowali Bogu za dar życia i posługi Czcigodnego Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego i prosili Boga o dar jego rychłej beatyfikacji" - zapowiada kardynał.

Stefan Wyszyński urodził się w 3 sierpnia 1901 r. w Zuzeli nad Bugiem. Po ukończeniu gimnazjum w Warszawie i Łomży, wstąpił do Seminarium Duchownego we Włocławku, gdzie 3 sierpnia 1924 r. został wyświęcony na kapłana.

Po studiach na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na Wydziale Prawa Kanonicznego i Nauk Społecznych uzyskał stopień doktora.

Podczas II wojny światowej jako znany profesor był poszukiwany przez Niemców. Ukrywał się m.in. we Wrociszewie i w założonym przez matkę Elżbietę Czacką zakładzie dla ociemniałych w Laskach pod Warszawą.

W okresie Powstania Warszawskiego ks. Wyszyński pełnił obowiązki kapelana grupy “Kampinos” AK.

W 1946 r. papież Pius XII mianował ks. prof. Wyszyńskiego biskupem, ordynariuszem lubelskim. 22 października 1948 r. został mianowany arcybiskupem Gniezna i Warszawy oraz Prymasem Polski.

W coraz bardziej narastającej konfrontacji z reżimem komunistycznym, Prymas Wyszyński podjął decyzję zawarcia “Porozumienia”, które zostało podpisane 14 lutego 1950 r. przez przedstawicieli Episkopatu i władz państwowych.

12 stycznia 1953 r. abp Wyszyński został kardynałem. Osiem miesięcy później, 25 września 1953 r. został aresztowany i internowany. Przebywał kolejno w Rywałdzie Królewskim koło Grudziądza, w Stoczku Warmińskim, w Prudniku koło Opola i w Komańczy w Bieszczadach.

W ostatnim miejscu internowania napisał tekst odnowionych Ślubów Narodu, wygłoszonych następnie na Jasnej Górze 26 sierpnia 1956 r. jako Jasnogórskie Śluby Narodu. 26 października 1956 r. Prymas wrócił do Warszawy z internowania. W latach 1957-65 prowadził Wielką Nowennę przed Jubileuszem Tysiąclecia Chrztu Polski.

W latach 60. czynnie uczestniczył w pracach Soboru Watykańskiego II.

W okresie rodzącej się “Solidarności” pozostawał ośrodkiem równowagi i spokoju społecznego.

Zmarł 28 maja 1981 r. w Warszawie. Od 1983 r. toczy się jego proces beatyfikacyjny.