Kard. Nycz: współcześnie młodym zagraża postawa "chcę wszystko naraz, coraz więcej"

aś /PAP

publikacja 24.03.2019 08:01

- Współcześnie młodym ludziom szczególnie zagraża postawa "chcę wszystko naraz, coraz więcej". Można temu przeciwdziałać, głosząc Chrystusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego - powiedział metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz, otwierając kongres "W trosce o młodych".

Kard. Nycz: współcześnie młodym zagraża postawa "chcę wszystko naraz, coraz więcej" Podczas otwarcia kongresu kard. Nycz wręczył medal "Fides et Ratio" ks. prał. Pawłowi Ptasznikowi z sekretariatu stanu Stolicy Apostolskiej Magdalena Kowalewska

Na kampusie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie trwa dwudniowy kongres "W trosce o młodych".

Otwarcie spotkania poprzedziła Msza św. w kościele akademickim UKSW pw. św. Józefa, której przewodniczył kard. Nycz. Jak zaznaczył w homilii metropolita warszawski, w obecnym czasie - kilka miesięcy po zakończeniu synodu o młodzieży, który odbył się w październiku 2018 r. w Rzymie i w przededniu podpisania przez papieża Franciszka i opublikowania adhortacji posynodalnej - rozpoczęte w sobotę sympozjum ma na celu wyjście naprzeciw młodym.

- Tego się od nas wszystkich spodziewa Kościół, spodziewa się tego Ojciec Święty - podkreślił kard. Nycz. Dodał, że to sympozjum ma być "głęboką, naukową i praktyczną refleksją nad tym, w jaki sposób dzisiaj można pomóc młodemu człowiekowi".

Kardynał Nycz zaznaczył, że we współczesnym świecie szybkich przemian młodym ludziom szczególnie zagraża postawa "wszystko naraz, coraz więcej". - W jaki sposób można temu przeciwdziałać? Przede wszystkim prowadząc, głosząc kerygmat o Chrystusie Ukrzyżowanym i Zmartwychwstałym - stwierdził.

- Jeżeli w człowieku nie będzie wiary w to, że życie się zmienia, ale się nie kończy, że zmartwychwstanie, to wszystkie inne, najlepsze nawet konferencje i wykłady, najlepsze recepty od nas, dorosłych, na niewiele się zdadzą. Jeżeli nie będzie odpowiedzi na pytania: "Dlaczego ja mam nie wszystko naraz chcieć? Dlaczego mam nie chcieć coraz więcej?" - zaznaczył kard. Nycz.

Jego zdaniem, druga trudność polega na tym, że łatwo jest mówić o młodzieży i dawać młodym rady, jak mają żyć, ale trudno jest mówić o tym z młodzieżą. - To jest następne wyzwanie, które staje przed nami, dorosłymi, pełnymi dobrej woli. Chcielibyśmy wszystko zrobić jak najlepiej. Natomiast jak zaprosić do tej wspólnej drogi tego młodego człowieka? - pytał.

Podczas otwarcia kongresu kard. Nycz wręczył medal "Fides et Ratio" ks. prał. Pawłowi Ptasznikowi z sekretariatu stanu Stolicy Apostolskiej.

- Ks. prał. Ptasznik jest człowiekiem, któremu zawdzięczamy niezwykle wiele praktycznych kontaktów Polski, Kościoła, a także Stowarzyszenia "Fides et ratio" ze Stolicą Apostolską. Ponieważ jest szefem sekcji polskiej przy Watykanie wiele, wiele lat - przypomniał.

Hierarcha dodał, że odznaczenie jest "małym wyrazem wdzięczności za to wszystko, co uczynił dla Kościoła w Polsce". - To także wyraz wdzięczności za to wszystko, co uczynił dla papieża Jana Pawła II, któremu służył wiele lat w Stolicy Apostolskiej - stwierdził.

Ksiądz Ptasznik zaznaczył, że medal przyjmuje jako wyraz jedności środowiska naukowego we wszystkich staraniach podejmowanych na rzecz pamięci o papieżu Janie Pawle II. - Wydaje się, że w miarę upływu lat ta pamięć przygasa i zwłaszcza dla młodego pokolenia jest bardzo ważne, aby to całe bogactwo, które Jan Paweł II nam zostawił, temu pokoleniu przekazać - podkreślił.

Jak wyjaśnił, zbliżająca się 14. rocznica śmierci Jana Pawła II jest dla niego zawsze smutnym wspomnieniem dnia, kiedy odszedł ktoś dla niego bardzo bliski, a jednocześnie jest spotkaniem ze świętym, który tak naprawdę stale nam towarzyszy. - Ja osobiście tę jego obecność odczuwam i do niego się zwracam bardzo często - wyznał.

Podkreślił, że chcąc przybliżać nauczanie papieża młodym ludziom, trzeba wracać do tego, co najważniejsze. - Jan Paweł II, kiedy prowadził duszpasterstwo akademickie, starał się być blisko nich, a z drugiej dawać im podstawy teologiczne i filozoficzne do odnalezienia swojej tożsamości. Ważne, żeby przybliżać im trudne rzeczy, jak wskazania zawarte w książce "Miłość i odpowiedzialność", a jednocześnie starać się słuchać młodych i zobaczyć, jakie są ich aktualne potrzeby - wyjaśnił ks. Ptasznik.

W ramach dwudniowego kongresu na UKSW odbędzie się szereg wykładów poświęconych m.in. profilaktyce uzależnień wśród młodych ludzi, problematyce akceptacji siebie i budowania relacji, dobrej komunikacji pomiędzy dorosłymi a młodymi, profilaktyki zdrowia prokreacyjnego i przeżywania wiary.