„Nie” dla tęczowego terroru

Agata Ślusarczyk

|

Gość Warszawski 13/2019

publikacja 28.03.2019 00:00

Odrzucenia antywychowawczych zaleceń WHO i warszawskiej karty LGBT żądali uczestnicy Narodowego Marszu Życia. Wzięło w nim udział ponad 10 tys. osób.

Okazją do przejścia ulicami Warszawy był obchodzony 24 marca Narodowy Dzień Życia, uchwalony przez polski Sejm w 2004 roku. Okazją do przejścia ulicami Warszawy był obchodzony 24 marca Narodowy Dzień Życia, uchwalony przez polski Sejm w 2004 roku.
Agata Ślusarczyk /Foto Gość

Narodowy Marsz Życia wyruszył 24 marca z pl. Zamkowego. Jego uczestnicy nieśli ze sobą transparenty: „Najtrudniej przeżyć pierwsze 9 miesięcy”, „Stop aborcji”, „»Tak« dla życia”, „Rodzina Bogiem silna”.

W trakcie marszu organizatorzy przypomnieli o prawie do życia od poczęcia do naturalnej śmierci, o konieczności ochrony i wsparcia dla naturalnej rodziny oraz prawie rodziców do decydowania o wychowaniu swoich dzieci. – Jesteśmy tutaj, bo władze Warszawy wprowadzają tęczowy terror. To jest sprzeciw wobec demoralizacji dzieci – rozlegało się z głośników. W inicjatywie wzięło udział wiele rodzin, które chciały w ten sposób m.in. wyrazić sprzeciw wobec polityki edukacyjnej w stolicy. Około godz. 15 marsz dotarł do pl. Trzech Krzyży. Tam organizatorzy przedstawili Deklarację Narodowego Marszu Życia 2019 r. W przesłaniu do ojczyzny Marek Jurek, inicjator marszu, zaapelował, by budować niepodległą Polskę na fundamencie Dekalogu. Wezwał także władze publiczne „do wyraźnego umocnienia prawa do życia w naszym ustawodawstwie” i przyjęcia społecznego projektu ustawodawczego „Zatrzymaj aborcję”, pod którym podpisało się 800 tys. obywateli, oraz wypowiedzenia przez nasze państwo konwencji stambulskiej i zaproponowania Międzynarodowej Konwencji Praw Rodziny. Wezwał także władze publiczne do poszanowania Konstytucji RP i realizacji art. 72., zgodnie z którym każdy ma prawo żądać od władz publicznych przeciwdziałania demoralizacji dzieci i młodzieży. Uczestnicy marszu nagrodzili wystąpienie brawami. Z uznaniem o polskiej inicjatywie wypowiedział się włoski minister ds. rodziny i niepełnosprawności Lorenzo Fontana. W odczytanym podczas marszu liście przekonywał, że podobne wydarzenia są potrzebne, by przyszłość rodziny stała w centrum debaty publicznej. – Nasz dzisiejszy marsz ma znaczenie europejskie – powiedział polityk. Organizatorem Narodowego Marszu Życia jest Chrześcijański Kongres Społeczny. Patronat nad wydarzeniem objęła m.in. Polska Federacja Ruchów Obrony Życia. Wcześniej jego uczestnicy wzięli udział we Mszy św. w kościele św. Anny. Przed wyruszeniem odśpiewano hymn narodowy, po czym odczytany został list prezydenta Andrzeja Dudy do uczestników. Prezydent przypomniał w nim, że konstytucyjna ochrona życia ludzkiego jako najwyższej wartości „winna być przedmiotem pogłębionej i nieustannej refleksji”.