W mantoletach i rokietach. Nowi kanonicy

Tomasz Gołąb Tomasz Gołąb

publikacja 18.04.2019 13:56

Kard. Kazimierz Nycz nadał godności kościelne dziewięciu kapłanom archidiecezji warszawskiej.

W mantoletach i rokietach. Nowi kanonicy Podstawowym zadaniem kanoników jest spełnianie uroczystych funkcji liturgicznych w katedrze i kolegiatach.  Tomasz Gołąb /Foto Gość

W Wielki Czwartek w Domu Arcybiskupów Warszawskich kard. Kazimierz Nycz nadał godności kościelne dziewięciu kapłanom archidiecezji warszawskiej. W grono kanoników honorowych Kapituły Opatrzności Bożej w Wilanowie włączeni zostali:

  • ks. dr Jarosław Miętus – proboszcz parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Grodzisku Mazowieckim i wicedziekan dekanatu grodziskiego,
  • ks. Jerzy Sikorowski – rezydent w parafii św. Mikołaja Biskupa w Grójcu,
  • ks. Zbigniew Suchecki – proboszcz parafii św. Mikołaja Biskupa w Grójcu i dziekan dekanatu grójeckiego.

Przywilej noszenia rokiety i mantoletu otrzymali:

  • ks. dr Piotr Borys – proboszcz parafii Świętej Trójcy w Chynowie,
  • ks. Jacek Brociek – proboszcz parafii Przemienienia Pańskiego w Czersku,
  • ks. Paweł Budziak – wikariusz parafii św. Tomasza Apostoła w Warszawie,
  • ks. dr Artur Wysocki – rezydent w parafii Matki Bożej Królowej Pokoju w Warszawie, kierownik Zakładu KNS w Instytucie Socjologii UKSW
  • ks. Robert Zalewski – proboszcz parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Worowie.

Kanonikiem Protektorem Kapituły Kampinosko-Bielańskiej został ponadto ks. Jan Kozub – proboszcz parafii Matki Bożej Królowej Polski w Cząstkowie.

Przywilej noszenia rokiety i mantoletu jest zazwyczaj pierwszą godnością honorową, którą mogą otrzymać księża w diecezji. Kapłanów, którzy otrzymali to wyróżnienie, często nazywa się kanonikami, choć formalnie nimi nie są. Mogą używać rokiety (komży) z fioletowym podbiciem oraz mantoletu (peleryny) w kolorze czarnym. Nadanie im tego przywileju jest formą docenienia kapłana za pracę dla parafii i diecezji. Wyżej w hierarchii godności kościelnych stoją kanonicy honorowi i gremialni. Podstawowym ich zadaniem jest spełnianie uroczystych funkcji liturgicznych w katedrze i kolegiatach.