Podaj cegłę, podaj…

Joanna Jureczko-Wilk

|

Gość Warszawski 39/2019

publikacja 26.09.2019 00:00

Czekali długo, ale się doczekali. 29 września kard. Kazimierz Nycz namaści olejem ołtarz i ściany kościoła Świętej Rodziny.

– To jest dzieło Opatrzności Bożej. Przez ostatnie dziesięciolecia wiele razy namacalnie doświadczałem Jej opieki –  mówi ks. W. Szewczyk, wspominając trudy budowy. – To jest dzieło Opatrzności Bożej. Przez ostatnie dziesięciolecia wiele razy namacalnie doświadczałem Jej opieki – mówi ks. W. Szewczyk, wspominając trudy budowy.
Joanna Jureczko-Wilk / Foto Gość

Kiedy 26 lat temu ks. infułat Kazimierz Szklarczyk, proboszcz parafii św. Józefa w Ursusie, i ówczesny wikariusz ks. Wiesław Szewczyk kupowali działkę pod kościół, po łąkach przy ul. Zapustnej hasały zające i lisy.

W 1994 r. na parceli już stała tymczasowa kaplica. W słotne dni 300 rodzin należących do nowej parafii w gumiakach brnęło w błocie, zdążając na niedzielną Eucharystię. W połowie 1996 r. rozpoczęły się prace przy fundamentach kościoła, a potem montaż stalowego szkieletu, którego części przyjechały z likwidowanych właśnie hal Zakładów Mechanicznych „Ursus”. – Kościół wybudowaliśmy systemem gospodarczym. Nieraz było bardzo trudno, miałem chwile zwątpienia, czy uda nam się zdobyć fundusze i materiały. Ale wtedy Opatrzność Boża podsuwała rozwiązania, przysyłała dobrych ludzi… – mówi ks. kanonik Wiesław Szewczyk, proboszcz i budowniczy świątyni.

On sam siadał za kierownicą ciężarówki z przyczepą i jechał do Trzaśni koło Sandomierza, bo tam cegły były kilka razy tańsze niż w pobliskich cegielniach. – Kiedyś wyjeżdżałem po cement do Wierzbicy, ale nie miałem już grosza przy duszy. Liczyłem na to, że cementownia zgodzi się poczekać z zapłatą – wspomina proboszcz. – Zmartwiony wsiadałem do ciężarówki, kiedy zagadnął mnie przejeżdżający rowerem parafianin. Opowiedziałem mu o kłopocie, żartobliwie kończąc, że mam wiarę i nadzieję, ale miłości nie doznaję. A on mi na to: „Znalazł ksiądz miłość na rowerze. Proszę poczekać, zaraz wypłacę. Ile tam potrzeba?”. Dał mi gotówkę na 20 ton cementu i jeszcze na benzynę. Takich cudów przez ponad 20 lat stawiania kościoła doświadczałem wiele razy.

Parafialną ciężarówką ks. Szewczyk przewiózł ponad pół miliona cegieł, cement, piasek i inne materiały budowlane. Gdy załadowane auto proboszcza zajeżdżało na plac budowy, parafianka Halina Pietrzak obdzwaniała sąsiadów. Rozładować samochód trzeba było ręcznie, więc ochotnicy zjawiali się błyskawicznie. W tym czasie proboszcz przesiadał się do drugiego auta i wyruszał po kolejną dostawę. – Kościół był jeszcze w stanie surowym, a młoda narzeczona Magda uparła się, żeby w nim wziąć ślub. Nie chciała słyszeć o żadnym innym, bo właśnie w tym pomagała rozładowywać cegły, sprzątała po budowie… – śmieje się parafianka pani Krystyna.

Przy budowie nigdy nie brakowało rąk do pracy. Dlatego wszyscy tak bardzo zżyli się z tym kościołem – dodaje kierujący budową pan Władysław, pokazując w dolnym kościele wystawę o jej historii. Na kilkudziesięciu zdjęciach widać rosnące z roku na rok mury, ale też zawiązującą się wspólnotę wiernych, która teraz liczy już 12 tys. osób.

Proboszczowi bardzo zależało na tym, żeby patronem parafii, w której przybywa nowych domów i młodych małżeństw, została Święta Rodzina. – To najlepszy przewodnik dla tych, którzy przemęczeni, zagonieni w korporacjach i pchani niezdrowymi ambicjami tracą z oczu to, co najważniejsze. Widzę to podczas kolędy, gdy trudno zebrać domowników na wspólnej modlitwie, bo każdy ze słuchawkami na uszach i z komórką w ręku jest zajęty swoimi sprawami. Słucham o tym w konfesjonale, gdzie spotykam coraz więcej osób osamotnionych, z depresjami i innymi problemami psychicznymi. Na uroczystość konsekracji 29 września o godz. 12 przyjedzie ponad 50 kapłanów, którzy budowę nowego kościoła wspierali materialnie, finansowo lub modlitewnie. Ale, jak podkreśla proboszcz, największe uznanie należy się parafianom – za otwarte serca, gotowość pomocy, ofiarność i wytrwałość. – Bez nich tej pięknej świątyni by nie było – przyznaje.