34 orędowników naszej wolności

Joanna Jureczko-Wilk Joanna Jureczko-Wilk

publikacja 10.11.2019 17:28

W przededniu Święta Niepodległości w ursynowskiej parafii Ofiarowania Pańskiego zainstalowano ryngraf z relikwiami świętych i błogosławionych, którym bliska była idea niepodległej Polski.

Ryngraf-relikwiarz procesyjnie wniesiono do natolińskiej świątyni. Ryngraf-relikwiarz procesyjnie wniesiono do natolińskiej świątyni.
Joanna Jureczko-Wilk /Foto Gość

Olbrzymi ryngraf przedstawiający Matkę Bożą Częstochowską zawiera kapsuły z relikwiami 34 świętych i błogosławionych, którzy mieli wkład w odzyskanie przez Polskę wolności, o tę wolność zabiegali i ją przepowiadali. Uroczyście pobłogosławił go kard. Kazimierz Nycz podczas Mszy św. w kościele Ofiarowania Pańskiego na Natolinie. Później ryngraf zawiśnie w bocznej kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej i będzie wkomponowany we fresk upamiętniający polskich świętych i błogosławionych.

Jak podkreślił kard. Nycz, wśród upamiętnionych są osoby, które wolnej Polsce przysłużyły się na przestrzeni tysiącletniej historii naszego narodu. Dlatego obok relikwii św. Wojciecha i św. Stanisława umieszczono relikwiarze wyniesionych na ołtarze wiele wieków później - m.in. ks. Jerzego Popiełuszki, abp. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, Brata Alberta Chmielowskiego, m. Bernardyny Jabłońskiej, Edmunda Bojanowskiego, ks. Ignacego Kłopotowskiego, s. Faustyny Kowalskiej, ks. Michała Sopoćki, abp. Józefa Pelczara, ks. Zygmunta Gorazdowskiego, ks. Edwarda Detkensa, ks. Józefa Stanka, m. Marceliny Darowskiej, s. Marii Karłowskiej, o. Rafała Kalinowskiego, o. Honorata Koźmińskiego, s. Urszuli Ledóchowskiej, Jana Pawła II.

Przygotowano też relikwiarz dla kard. Stefana Wyszyńskiego, który zostanie ogłoszony błogosławionym 7 czerwca 2020 r. w Warszawie, a którego nie mogło zabraknąć w gronie obrońców wolności Polski. 

- Wolność i niepodległość ojczyzny wymaga troski i nieustannego zawierzania Bogu. Dlatego zebraliśmy się tutaj, przy tych licznych relikwiach, w przededniu rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości - mówił metropolita warszawski, nazywając wprowadzenie relikwii do natolińskiej świątyni "historycznym wydarzeniem". - Ci święci i błogosławieni byli związani z wolnością w różnych okresach dziejów naszej ojczyzny, ale również z tą wolnością, która daje tożsamość, z tą, do której "wyzwolił nas Chrystus", i którą każdy z nas powinien w swoim życiu pielęgnować. Naszym obowiązkiem jest obrona wolności nie tylko zewnętrznej, ale również wewnętrznej, która dzisiaj jest zagrożona przez różne ograniczenia tego świata, przez podsuwane nam "poprawności".

Jak ostrzegł kard. Nycz, zagrożeniem dla współczesnego człowieka jest korzystanie z wolności w sposób nieograniczony, wręcz swawolny. Równie niebezpieczne jest skoncentrowanie na obronie własnej wolności tak, że zapomina się o wolności innych, krzywdząc ich i raniąc.

Zdaniem metropolity warszawskiego, mądrego korzystania z daru wolności możemy uczyć się od Prymasa Tysiąclecia, który wyraźnie odróżniał grzech od grzesznika. Przypomniał kazanie o trudnej miłości bliźniego, jakie 24 czerwca 1966 r. kard. Wyszyński wygłosił w archikatedrze warszawskiej. A były to przecież czasy komunizmu i bezpardonowej walki z Kościołem.

- To właśnie w tym kazaniu prymas wypowiedział zdanie, do którego często potem wracał: "Kto nienawidzi, ten już przegrał". Jakże aktualne są te słowa także dzisiaj. Zobaczyć człowieka nawet w osobie błądzącej, mającej złą wolę - podkreślił duchowny.

Nawiązując do relikwii świętych, które instalowane są w kościołach, kardynał zaznaczył, że są one dane wiernym do kultu, dla większej chwały Boga.

- W kulcie świętych nie chodzi o opowiadanie o nich samych, ale o tym, jak Bóg działał w ich życiu. Uwielbiamy Boga w świętych, przez świętych oraz chcemy naśladować ich życie, wybieramy ich na przewodników naszej drogi do Boga. W tym kontekście relikwie są znakiem danym przez Kościół, które niejako odsyłają nas nie tylko do świętego, ale przede wszystkim zachęcają do uwielbienia Boga - akcentował hierarcha.

Proboszcz parafii Ofiarowania Pańskiego ks. prał. Edward Nowakowski podziękował wszystkim, dzięki którym powstał ryngraf, a przede wszystkim zgromadzeniom i innym osobom za ofiarowanie relikwii. Dziękował również o. Gabrielowi Bartoszewskiemu OFMCap, który pomógł w zdobyciu wielu z nich. Oklaskami nagrodzono też autora oryginalnego pomysłu ryngrafu i jego wykonawcę - Tomasza Morka.

W uroczystości w natolińskiej świątyni wzięli udział m.in. duchowni dekanatu ursynowskiego, innych warszawskich i podwarszawskich parafii, członkowie zgromadzeń zakonnych, kawalerowie i damy Zakonu Bożego Grobu, przedstawiciele władz dzielnicy i ursynowskich placówek oświatowych.