Po królewsku

Agata Ślusarczyk

|

Gość Warszawski 49/2019

publikacja 05.12.2019 00:00

„Świat polskich Wazów. Przestrzeń − ludzie − sztuka” to ostatnia i zarazem największa wystawa obchodzonego na Zamku Królewskim Roku Wazowskiego 2019.

Na listę eksponatów składają się wybitne dzieła sztuki, a także dokumenty i druki. Na listę eksponatów składają się wybitne dzieła sztuki, a także dokumenty i druki.
Agata Ślusarczyk /Foto Gość

Zamek Królewski to ikona stolicy. W tym roku obchodził wyjątkowe święto – właśnie mija 400 lat od ukończenia jego przebudowy. Na zlecenie króla Zygmunta III Wazy królewska rezydencja uzyskała m.in. charakterystyczny, przypominający pięciobok kształt oraz Wieżę Zegarową. W epoce panowania polskich władców z dynastii Wazów Zamek stał się centrum życia politycznego i kulturalnego Rzeczypospolitej.

W związku z jubileuszem pod hasłem „Rok Wazowski 2019” Zamek Królewski przygotował szereg wydarzeń przybliżających jego dzieje, m.in. warsztaty dla dzieci, grę miejską, cykl wykładów i wystawy.

Ostatnia ekspozycja „Świat polskich Wazów. Przestrzeń – ludzie – sztuka” zamyka i podsumowuje obchody Roku Wazowskiego 2019. − To pierwsza wystawa, której głównymi bohaterami są Wazowie. Pokazujemy nie tylko członków rodu, ale także życie dworskie, zaangażowanie w politykę krajową, europejską i wyznaniową – wyjaśnia dr Zbigniew Hundert, współkurator wystawy.

Ekspozycja składa się z ponad 300 obiektów wypożyczonych z 75 instytucji. Siostry wizytki z Krakowskiego Przedmieścia udostępniły klęcznik, na którym modliła się Ludwika Maria Gonzaga, żona Władysława IV oraz Jana Kazimierza, kabinet, który był wyposażeniem jej celi, czy kapliczkę z figurką Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Z kolei Galeria Narodowa w Londynie udostępniła należący do rodziny Wazów obraz „Porwanie Europy”. Do Zamku Królewskiego po 350 latach powrócił także obraz „Bitwa pod Kircholmem” namalowany na zlecenie Władysława IV.

− Staraliśmy się scalić choć na chwilę rozproszoną przez lata Wazowską kolekcję artystyczną – wyjaśniają twórcy wystawy. Ma ona także nakłonić odbiorcę do samodzielnej oceny wydarzeń, które do tej pory w podręcznikach szkolnych często były przedstawiane jednoznacznie negatywnie.