Kardynał Nycz pytał świeckich: Jakich kapłanów dziś potrzeba?

tg /archwwa.pl

dodane 03.12.2019 13:07

Formacja kapłanów i przygotowania do beatyfikacji prymasa Stefana Wyszyńskiego były tematem spotkania Rady Duszpasterskiej Archidiecezji Warszawskiej.

Kardynał Nycz pytał świeckich: Jakich kapłanów dziś potrzeba? Według zasiadających w Radzie Duszpasterskiej 22 świeckich, w tym 6 małżeństw, najważniejsze jest dla świadectwo wiary kapłana, jego modlitwy i duchowości. Tomasz Gołąb /Foto Gość

Zanim w archidiecezji warszawskiej zostaną wprowadzone zmiany w formacji kandydatów do kapłaństwa, kard. Kazimierz Nycz konsultował je 2 grudnia z Radą Duszpasterską AW. Tematem spotkania w Domu Arcybiskupów Warszawskich były również przygotowania do beatyfikacji prymasa Stefana Wyszyńskiego, zwłaszcza popularyzacja jego osoby wśród młodego pokolenia.

Członkowie rady dzielili się swoimi oczekiwaniami i doświadczeniami spotkań z księżmi. Mówili m.in. o tym, że cenią sobie ich autentyczność i towarzyszącą obecność. Według zasiadających w Radzie Duszpasterskiej 22 świeckich, w tym 6 małżeństw, najważniejsze jest dla świadectwo wiary kapłana, jego modlitwy i duchowości. Z kolei zakonnicy podzielili się doświadczeniami formacji do kapłaństwa w zakonie. Dominikanin mówił m.in. o tzw. formacji ludzkiej dokonującej się w codziennym życiu wspólnoty zakonnej, natomiast jezuita – o próbach w nowicjacie i doświadczeniu roku pastoralnego, który w zakonie jezuitów praktykowany jest po ukończeniu przez młodych jezuitów – scholastyków etapu studiów filozoficznych.

Planowane zmiany w formacji seminaryjnej wynikają z wejścia w życie nowego dokumentu zatwierdzonego właśnie przez Konferencję Episkopatu Polski: „Droga formacji prezbiterów w Polsce. Ratio institutionis sacerdotalis pro Polonia”. Normy w nim zawarte mają być zastosowane we wszystkich seminariach diecezjalnych w Polsce. Integralną część tego dokumentu stanowi Ratio studiorum nt. organizacji studiów filozoficznych i teologicznych alumnów wyższych seminariów duchownych. Nowością będzie m.in. obowiązkowy rok propedeutyczny (do tej pory zalecany był okres propedeutyczny), a także wprowadzenie roku pastoralnego, co wymaga m.in. przeorganizowania toku studiów filozoficzno-teologicznych dla kandydatów do kapłaństwa.

Nad adaptacją ogólnopolskiego Ratio do specyfiki archidiecezji warszawskiej pracuje już zespół duchownych pod przewodnictwem ks. prof. Krzysztofa Pawliny. Metropolita warszawski ma zamiar powiększyć skład tego gremium o dwoje świeckich członków Rady Duszpasterskiej.

W drugiej części spotkania miała miejsce krótka prezentacja diecezjalnych inicjatyw: debat z cyklu "Myśląc z Wyszyńskim", odbywających się w trzecie czwartki miesiąca oraz modlitwy w archikatedrze warszawskiej o owoce beatyfikacji (każdego 28 dnia miesiąca – od listopada do maja) wraz z krótkimi prelekcjami ukazującymi różne ujęcia osoby prymasa Wyszyńskiego. Członkowie Rady Duszpasterskiej zastanawiali się też, w jaki sposób osobę i przesłanie przyszłego błogosławionego przybliżyć młodemu pokoleniu.

Rada Duszpasterska służy głosem doradczym biskupowi diecezjalnemu w kwestiach duszpasterskich, sygnalizując sprawy ważne dla środowisk, w których żyją i pracują jej członkowie.

Rada Duszpasterska Archidiecezji Warszawskiej przy kard. Kazimierzu Nyczu w obecnej kadencji 2018-2023 składa się z 37 osób. Członkami wchodzącymi z urzędu w skład tego grona są trzej biskupi pomocniczy, rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego, kanclerz oraz dyrektorzy wydziałów duszpasterstwa, duszpasterstwa rodzin, duszpasterstwa dzieci i młodzieży Kurii Metropolitalnej Warszawskiej oraz rzecznik prasowy metropolity.

Ponadto z nominacji kard. Nycza w skład rady weszło jeszcze 28 osób: 3 księży w tym dwóch zakonnych: jezuita i dominikanin, diakon stały, 22 świeckich w tym 6 małżeństw oraz 2 siostry zakonne. W gronie tym są przedstawiciele różnych środowisk oraz ruchów katolickich, m.in. para diecezjalna Domowego Kościoła – gałęzi rodzinnej Ruchu Światło–Życie, katechiści Drogi Neokatechumenalnej, przedstawiciele ruchu Comunione e Liberazione i Wspólnoty Sant’Egidio. Są wśród nich m.in. wykładowcy uniwersyteccy, historyk, dziennikarze, lekarz-transplantolog, socjologowie, inżynierowie różnych specjalności, aktorzy, orientalistka oraz biblistka.

Ustanowienie Rady Duszpasterskiej zaleca biskupowi Kodeks Prawa Kanonicznego w kanonie 511. Jej utworzenie podyktowane jest okolicznościami duszpasterskimi a spotkania powinny odbywać się przynajmniej raz w roku.