Znak pokoju

Tomasz Gołąb

|

Gość Warszawski 4/2020

publikacja 23.01.2020 00:00

Dzień Islamu w Kościele katolickim ma już długą tradycję. Pomaga nie tylko poznać różnice, ale też odkryć to, co łączy muzułmanów i katolików.

Wyznawcy Mahometa cenią gesty życzliwości wobec nich. Wyznawcy Mahometa cenią gesty życzliwości wobec nich.
Tomasz Gołąb /Foto Gość

Agata Skowron-Nalborczyk, iranistka i arabistka z Zakładu Islamu Europejskiego Wydziału Orientalistycznego UW, dialogu z muzułmanami uczyła się praktycznie.

– W czasie studiów w Syrii mieszkałam w akademiku z muzułmankami. Gdy podczas pierwszego wieczoru uklękłam do pacierza, rozległ się śpiew muezina, a moje koleżanki po kolei na jednym dywaniku modliły się za moimi plecami. To doświadczenie we mnie pozostało. Podobnie jak ujmująca wrażliwość innych wyznawców islamu na moją wiarę – wspomina. Od 15 lat A. Skowron-Nalborczyk jest zaangażowana ze strony katolickiej w działania Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów, która od dwóch dekad organizuje Dzień Islamu w Kościele katolickim.

– To unikatowa na skalę świata inicjatywa – podkreśla, opisując jej początki. Liczbę muzułmanów w Polsce szacuje się na 30 tysięcy. W latach 80. XX w. bp Władysław Miziołek gościł m.in. wielkiego muftiego Libanu i zapraszał na spotkania ekumeniczne polskich potomków Tatarów. Regularne modlitwy w intencji pokoju z wyznawcami islamu w świątyniach katolickich w Polsce były prowadzone początkowo przez Fundację „Dzieło Odbudowy Miłości” (D.O.M.).

Jej prezes Zdzisław Bielecki miał doświadczenie bardzo dobrych kontaktów z muzułmanami podczas niesionej przez fundację pomocy ofiarom wojny w Czeczenii. W grudniu 1994 r. bp Miziołek odprawił w obecności wyznawców islamu w kościele św. Aleksandra Mszę św., a w styczniu 1997 r. Fundacja D.O.M. zorganizowała w kościele św. Anny, podczas Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, dzień modlitwy o pokój na świecie z udziałem muzułmanów. Podczas modlitwy powszechnej, odczytywanej przez duchownych różnych Kościołów chrześcijańskich zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej, modlił się również najwyższy ówcześnie rangą w Polsce imam Nusret Kuriakovič.

13 czerwca 1997 r., podczas spotkania międzyreligijnego w ramach Dni Tatarów w Warszawie, Z. Bielecki zainicjował powstanie Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów. Jej celem było rozwijanie dialogu między islamem a chrześcijaństwem przez wzajemne poznawanie religii, tradycji, kultury i historii, a także zwalczanie stereotypów. Od początku miała dwóch współprzewodniczących. Ze strony katolickiej był nim do 2008 r. Z. Bielecki, a od 2012 r. do dziś – m.in. A. Skowron-Nal- borczyk. Z ramienia muzułmanów współprzewodniczącym był m.in. Selim Chazbijewicz, a dziś jest nim Rafał Berger. Po śmierci bp. Miziołka Episkopat Polski reprezentowali od 2000 r.: bp Tadeusz Pikus, którego w 2007 r. zastąpił bp Romuald Kamiński, a w 2016 r. – bp Henryk Ciereszko.

Po wydarzeniach z 11 września 2001 r. dialog z muzułmanami przybrał na sile. 1 października 2001 r., w ramach comiesięcznego nabożeństwa ekumenicznego w kościele ewangelicko-augsburskim w Warszawie, obok chrześcijan stanęli specjalnie zaproszeni muzułmanie. Wśród czytań Pisma Świętego, śpiewu i wołania o pokój zgromadzeni usłyszeli recytację Koranu po arabsku i w tłumaczeniu na język polski m.in. słowa: „O wy, którzy wierzycie...! Nie zabijajcie się!”. Dzień Islamu w Kościele katolickim wpisano do kalendarza Episkopatu Polski. Obchodzony 26 stycznia co roku jest okazją do doświadczenia wspólnoty z innymi dziećmi tego samego Boga. Za każdym razem towarzyszą mu czytania z Biblii i Koranu, a także znak pokoju, przekazywany serdecznym uściskiem.

– Dzięki takim spotkaniom wiele osób przekonało się, że muzułmanie są takimi samymi ludźmi jak my. To dzień bardzo lubiany przez samych wyznawców islamu, którzy są świadomi tego, że stanowią mniej niż procent polskiego społeczeństwa. Tym bardziej dostrzegają każdy gest życzliwości wobec nich. Tworzymy ok. 55 proc. ludzkości. Spoczywa więc na nas wielka odpowiedzialność za przyszłość. Tym bardziej że wspólna dla naszych religii jest miłość Boga i bliźniego – podkreśla współprzewodnicząca Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów, przywołując list 138 muzułmańskich autorytetów, którzy w 2007 r. apelowali: „Niech zatem nasze różnice nie wywołują nienawiści i konfliktów między nami. Konkurujmy ze sobą jedynie w prawości i dobrych dziełach. Szanujmy się wzajemnie, bądźmy dla siebie nawzajem uczciwi, sprawiedliwi i dobrzy i żyjmy w szczerym pokoju, harmonii i wzajemnej życzliwości”.


Jubileusz na Bobolanum

XX Dzień Islamu w Kościele katolickim pod hasłem: „Katolicy i muzułmanie w służbie powszechnego braterstwa” odbędzie się 26 stycznia o godz. 14 w auli Papieskiego Wydziału Teologicznego „Collegium Bobolanum” (ul. Rakowiecka 61).