Równi, ale różni

aś /KAI

|

Gość Warszawski 4/2020

publikacja 23.01.2020 00:00

Trzecie spotkanie z cyklu „Myśląc z Wyszyńskim” poświęcone było tematowi „Prawda antropologiczna: mężczyzną i kobietą zrodził ich”.

Odpowiedzi na pytanie: „Kim jest człowiek: mężczyzna i kobieta?” w kontekście nauczania kard. Stefana Wyszyńskiego szukali prelegenci i uczestnicy spotkania, które 16 stycznia odbyło się w Domu Arcybiskupów Warszawskich.

Dr hab. Aneta Gawkowska z Uniwersytetu Warszawskiego, przywołując wiele wypowiedzi prymasa Wyszyńskiego, przybliżyła słuchaczom jego nauczanie na temat mężczyzny i kobiety. Wskazywała też na paralelizm nauczania kard. Wyszyńskiego i Jana Pawła II. – Taki plan był od początku. Bóg wyznaczył kobiecie i mężczyźnie różne, ale wspólne zadania: oboje mają przekazywać życie – ziemskie i nadprzyrodzone.

Prymas nie idea- lizuje małżeństwa, jest ono na obraz Trójcy Świętej, jest ono w naturze po to, byśmy uczyli się siebie dawać innym: w rodzinach, kapłaństwie, zakonach, powołaniu naukowym i służbie społecznej – mówiła prelegentka. Zwróciła także uwagę, że prymas wpisał się w tradycję ojców Kościoła: równości mężczyzny i kobiety, wspólnych wymagań moralnych, ale i podkreślania różnic, które świadczą o zdolności do darowania siebie innym. Uzupełnieniem głównego wykładu był dwugłos Anny Rastawickiej z Instytutu Prymasowskiego i Krzysztofa Broniatowskiego ze Stowarzyszenia Apostolskiego „Rodzina Rodzin”.