Mamy miasto! Vivat Praga!

Agnieszka Kurek-Zajączkowska

publikacja 09.02.2020 20:33

372 lata temu Praga uzyskała prawa miejskie. Nadał je król Władysław IV Waza.

Mamy miasto! Vivat Praga! Sercem Pragi z 1648 r. był teren dzisiejszego parku Praskiego i zoo. Pozostałością z tego okresu jest kaplica MB Loretańskiej i domek loretański ufundowane przez króla Władysława IV. Agnieszka Kurek-Zajączkowska /Foto Gość

Jubileusz uczczono na placu przed katedrą św. Michała Archanioła i św. Floriana. Przed świątynię zawitał orszak królewski z Władysławem IV Wazą na czele.

Odczytano też oryginalny tekst nadania praw miejskich Pradze. Zaprezentowano herb miasta z umieszczonym wizerunkiem Matki Bożej z Dzieciątkiem nad kaplicą loretańską podtrzymywaną przez anioły.

Wydarzenie zorganizowali poseł Paweł Lisicki, radna dzielnicy Pragi-Północ Małgorzata Grzegorzewska i Towarzystwo Miłośników Polskiej Tradycji i Kultury. Wzięło w nim udział Bractwo Kurkowe. Obchody jubileuszu w tej formie zostały przeprowadzone po raz pierwszy.

- Chcemy przypomnieć prażanom wydarzenie z 1648r. Mamy swoją piękną historię, do której możemy się odwoływać. Możemy też patrzeć w przyszłość z nadzieją. Ufam, że będziemy kontynuowali to dzieło w przyszłych latach - mówił Paweł Lisiecki, prażanin.

List do uczestników obchodów skierował Andrzej Duda. - Dziękuję za to piękne świadectwo praskiej tożsamości oraz za pielęgnowanie dziedzictwa i pamięci historycznej tej wyjątkowej części stołecznego miasta. Uważam za niezwykle cenne, że prażanie doskonale znają dzieje własnej miejskiej małej ojczyzny, dbają o zachowanie jej specyfiki i o przekazanie lokalnych tradycji następnym pokoleniom - napisał prezydent.

- Nadanie praw miejskich było bardzo ważnym wydarzenie dla społeczności. Osada Praga została przekształcona w miasto. To odbywało się na terenach kościelnych, bo tak naprawdę teren miasta Pragi został wydzielony z obszaru biskupiego - tłumaczył Sławomir Wojdat, prezes Towarzystwa Miłośników Polskiej Tradycji i Kultury, współorganizator wydarzenia.

Zwieńczeniem niedzielnych uroczystości był koncert młodych talentów praskich i występ zespołu „Praskie Małmazyje”.

Uroczystości jubileuszowe potrwają do poniedziałku 10 lutego, kiedy to w kościele Matki Bożej Loretańskiej przy ul. Ratuszowej 5 odprawiona zostanie Eucharystia w intencji mieszkańców Pragi.