Poznaj Anodę

gr

|

Gość Warszawski 28/2020

publikacja 09.07.2020 00:00

Ekspozycja mieszcząca się w piwnicach dawnego Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, gdzie w latach 1945–1954 więzieni byli działacze podziemia niepodległościowego, znowu otwarta.

Uruchomiona w 2018 r. stanowi swoisty epilog wystawy prezentowanej w Muzeum Powstania Warszawskiego – przedstawia losy powstańców warszawskich prześladowanych po wojnie.

Jej założeniem jest konfrontacja metod działania aparatu bezpieczeństwa i bohaterstwa podziemia antykomunistycznego. W areszcie w dzisiejszym gmachu Ministerstwa Sprawiedliwości przetrzymywano m.in. gen. Emila Fieldorfa „Nila” czy por. Jana Rodowicza „Anodę”. Na wystawie „Dobrze, że ta wojna się kończy…” poznać można powojenne losy Anody w oparciu o zachowane dokumenty, a szczególnie rysunki, prace malarskie i jego prace zaliczeniowe – jako uzdolnionego studenta architektury na Politechnice Warszawskiej.

Jego marzenia przerwała śmierć 7 stycznia 1949 roku. Zwiedzanie z przewodnikiem wyłącznie rodzinnie lub indywidualnie. Należy zakrywać nos i usta, nosić rękawiczki ochronne, a także utrzymywać dystans. Ekspozycja czynna jest codziennie oprócz wtorków w godz. 10–18 (ostatnie wejście o godz. 17).