Misjonarki od drukowanego słowa

Agata Ślusarczyk

|

Gość Warszawski 31/2020

publikacja 30.07.2020 00:00

Przemieniają ludzkie serca modlitwą i katolickimi publikacjami. Siostry loretanki obecne są w Warszawie od 100 lat.

Wydawnictwo ma ponad 90-letnią tradycję. Wydawnictwo ma ponad 90-letnią tradycję.
Joanna Jureczko-Wilk/ Foto Gość

Wdrukarni sióstr loretanek w Rembertowie praca wre. Spod nowoczesnych, sterowanych komputerowo maszyn drukarskich wychodzą co miesiąc trzy magazyny, książki, m.in. o tematyce rodzinnej, wychowawczej, patriotycznej i maryjnej dla dorosłych, dzieci i młodzieży, katolickie broszury, kalendarze czy obrazki religijne. – Nasz założyciel mawiał, że prasa katolicka pracuje jak misjonarz – dociera do osób, które potrzebują Ewangelii – mówi s. Klara Bielecka.

Teologia prostym językiem

W czasach, kiedy żył ks. Ignacy Kłopotowski, zapotrzebowanie na ewangelizację przez słowo drukowane było ogromne. By dać odpór zalewowi demoralizujących treści, w odpowiedzi na apele papieży Leona XIII i Piusa X, ks. Kłopotowski w 1913 r. przy Krakowskim Przedmieściu 71 uruchomił wydawnictwo i drukarnię, a apostołowanie przez publikacje uczynił misją swojego życia. Do pomocy w jej realizacji – dokładnie 100 lat temu, 31 lipca 1920 r. – powołał Stowarzyszenie Sióstr Loretanek.

Mieszcząca się przez 61 lat na Pradze loretańska drukarnia od 1992 r. działa w Rembertowie. Pracuje w niej 30 sióstr i osoby świeckie. Do teraz pod nazwą „Różaniec” w nakładzie 30 tys. egzemplarzy jest wydawany w niej założony przez bł. ks. Kłopotowskiego miesięcznik „Kółko Różańcowe” oraz adresowany do dzieci „Anioł Stróż”. Wierni czytelnicy – duzi i mali – raz do roku pielgrzymują do sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej w Loretto koło Wyszkowa. Nowością wydawniczą jest ukazujący się w nakładzie 3 tys. egzemplarzy magazyn skierowany do młodych małżeństw „Tak Rodzinie”.

– Cały czas szukamy sposobu, jak teologiczne treści przełożyć na język zrozumiały dla współczesnego człowieka – mówi s. Klara.

Siostry od życia

Założyciel zgromadzenia uwrażliwiał także swoje siostry na los ludzi biednych i starszych oraz osieroconych dzieci. Do teraz na Bródnie przy domu zgromadzenia działa Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Loretanek, będące kontynuacją pierwszej założonej przez bł. ks. Kłopotowskiego placówki opiekuńczej w Warszawie – Zakładu Sióstr Loretanek dla Biednych Dzieci pw. św. Franciszka Ksawerego przy ul. Nadwiślańskiej 21. W Loretto działa Dom Pomocy Społecznej – Charytatywne Dzieło Miłości ks. Ignacego Kłopotowskiego, specjalizujące się w opiece nad osobami cierpiącymi na chorobę Alzheimera. Pod opieką sióstr loretanek jest także, od początku swojej posługi, pierwszy pasterz diecezji warszawsko-praskiej biskup senior Kazimierz Romaniuk.

To niejedyna odpowiedź zgromadzenia na współczesne wyzwania. W 2009 r., w związku z ogłoszonym przez episkopat hasłem roku liturgicznego: „Otoczmy troską życie”, przy siedzibie Domu Generalnego przy ul. ks. Kłopotowskiego powstało pierwsze na Pradze okno życia. Do tej pory ocaliło życie sześciorgu maleństwom. Także dzieci z Pragi mogą znaleźć drugi dom – od 1995 r. przy ul. Sierakowskiego działa Świetlica Środowiskowa „Dom Ojca Ignacego”.

Życie – także duchowe – otaczane jest przez siostry loretanki troską w sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej w Loretto. Rocznie odwiedza je 40 tys. pielgrzymów. Nowością są organizowane w każdy pierwszy czwartek miesiąca Msze św. za przyczyną błogosławionego założyciela. – Wiele osób zmaga się z życiowymi lub duchowymi trudnościami, tymczasem nasz założyciel obiecał, że w tym miejscu będzie pomagał je rozwiązać – mówią loretanki.

Przez 25 lat siostry działały wyłącznie na terenie ówczesnej archidiecezji warszawskiej. Teraz swoje dzieła wydawnicze prowadzą także na Ukrainie, w Rumunii i we Włoszech.

Świętowanie rocznicy

2 sierpnia o 12.30 w bazylice katedralnej św. Michała Archanioła i św. Floriana kard. Kazimierz Nycz odprawi jubileuszową Mszę św. O godz. 19 w sali kurialnej przy ul. Floriańskiej 3 zostanie wyświetlony film o historii zgromadzenia.